Đại hội Đảng XIII công tác nhân sự là một quá trình được làm dày công, kỹ lưỡng và rất chặt chẽ

Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng nay (29/1), Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội, các đại biểu cho rằng, việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới đã được chuẩn bị dày công, bài bản, kỹ lưỡng và rất chu đáo

Nghiên cứu đề án nhân sự trình Đại hội, nhiều đại biểu cho biết công tác nhân sự cho Đại hội lần này được chuẩn bị một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện. Đồng thời, đề án nhân sự được xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường; năng lực thực tiễn; kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển.

Công tác chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, chu đáo

Đại biểu Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh ThuậnĐại biểu Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Đại biểu Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho rằng, từng đảng viên tham dự Đại hội với tinh thần, trách nhiệm rất cao, chắc chắn sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương theo đúng tinh thần “ý Đảng, lòng dân”. Đại biểu khẳng định: “Các đồng chí được giới thiệu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức cũng như dự khuyết xứng đáng với những tiêu chuẩn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo”.

Đại biểu Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận bày tỏ kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, với đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương sẽ triển khai lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn và đem lại thành quả như mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã gửi gắm.

Hài hòa cơ cấu và tiêu chuẩn

Đại biểu Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà TĩnhĐại biểu Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Theo Đại biểu Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, công tác nhân sự đã được cân nhắc tiến hành để giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa kế thừa và đổi mới, giữa cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ giới; giữa các tầng lớp, các vùng miền, đặc biệt là giữa những lĩnh vực quan trọng.

Đại biểu Võ Hồng Hải cho rằng: “Phương hướng nhân sự Đại hội thông qua dựa trên cơ sở cơ cấu, nhưng cơ cấu ấy phải đảm bảo tiêu chuẩn. Theo tôi, phải hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn, trong đó không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương là đại diện cho trí tuệ, ý chí, tâm tư, khát vọng vươn lên của hơn 5 triệu đảng viên cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam. Vì vậy, tiêu chuẩn là rất quan trọng”.

Theo đại biểu Võ Hồng Hải, khi muốn bổ nhiệm nhân sự vào một vị trí, chức danh, chúng ta có thể cơ cấu rất nhiều người, nhưng rõ ràng nếu như người đó không đáp ứng được công việc phải thay người khác là chuyện đương nhiên. Đây cũng là tinh thần của Đại hội lần này.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, đại biểu Võ Hồng Hải khẳng định:  “Nhiệm kỳ Đại hội XII đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho công tác nhân sự, với việc ban hành hàng loạt các quy định, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiêu chuẩn các chức danh, trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch, rà soát, chọn lọc nhân sự để đưa vào giới thiệu lần này. Chúng tôi thấy về cơ bản là đảm bảo về tiêu chuẩn”. 

Cần có những đột phá, nắm bắt thời cơ

đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinhđại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh

Theo đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh, Văn kiện Đại hội XIII đã xác định cơ chế này là điều rất tốt. Điều này giúp cán bộ vững tâm, vững lòng hơn khi có những đổi mới sáng tạo vì sự phát triển, vì lợi ích sự nghiệp chung của đất nước.

Theo đại biểu, muốn cho đất nước đổi mới theo hướng tích cực rất cần có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, vì lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, cần có những đột phá nắm bắt thời cơ để tạo nên những bước phát triển mới, đời sống nhân dân được cải thiện.

Đại biểu nói: “Tôi cũng kỳ vọng, trong nhiệm kỳ XIII sẽ có nhiều cán bộ dám nghĩ, dám làm, có tư duy đổi mới. Trong quá trình hội nhập, nếu không có những đổi mới theo hướng tích cực thì khó có thể hội nhập được thành công”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn nói rằng, đây là một cơ chế rất tốt để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để hướng tới những sự phát triển mới. Trong quá trình thảo luận, một số đại biểu cũng đã nêu việc vừa qua chúng ta có xử lý kỷ luật một số cán bộ vi phạm. Do đó, có những cán bộ làm việc cầm chừng, sợ sai sót.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: “Tuy nhiên, theo tinh thần của văn kiện, nếu như cán bộ làm đúng, cán bộ có bản lĩnh, làm việc vì lợi ích chung thì không có gì phải lo lắng. Một bài học được rút ra đó là trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc thì cần phát huy dân chủ, xin chủ trương từ cấp trên để làm rõ”.

Đại hội sẽ bầu ra những đồng chí tiêu biểu

Đại biểu Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuĐại biểu Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhiều đại biểu khẳng định, với lá phiếu của mình sẽ đề cao tối đa trách nhiệm trong việc góp phần lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Đại biểu Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Qua nghiên cứu, theo dõi, tôi biết rằng, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được tiến hành ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII, qua nhiều kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm trong công tác nhân sự Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta từ nhiệm kỳ VI đến nhiệm kỳ XII, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới” đại biểu Bùi Chí Thành nói.

Theo đại biểu Bùi Chí Thành, công tác nhân sự là một quá trình đã được làm dày công, kỹ lưỡng và rất chặt chẽ; lấy ý kiến nhiều cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, thể hiện tính dân chủ rất cao. Các đồng chí được giới thiệu kỳ này đã được đánh giá trên tinh thần hết sức dân chủ, khách quan, trên cơ sở xuyên suốt quá trình công tác, thể hiện qua những sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác đó.

Nhân sự được đưa ra giới thiệu tại Đại hội lần này đều đảm bảo về tiêu chuẩn cũng như những yêu cầu theo quy định của Đảng. Đại biểu bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những đồng chí tiêu biểu trong những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại biểu Bùi Chí Thành nhấn mạnh: “Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về đề án nhân sự, Đoàn đại biểu Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các đoàn đại biểu khác đã và đang nghiên cứu kỹ đề án nhân sự cũng như lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu trong danh sách để bầu chọn vào Ban Chấp hành theo kỳ vọng của nhân dân cả nước”.

VÂN NGA

Tin cùng chuyên mục

Năm 2045,  công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

Năm 2045, công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tại hội nghị có 625 điểm cầu, 26.374 đại biểu tham dự.