Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm

Bài và ảnh: THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều ngày 14/7, với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI đã đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu 3 đồng chí Chi ủy.

 

Đây là Đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội .

Cùng dự có các đồng chí Bí thư chi bộ các ban, đơn vị cơ quan Hội LHPN Hà Nội; và 11/11 đảng viên Văn phòng (trong đó có 1 đảng viên dự bị); đồng chí quần chúng ưu tú chi bộ Văn phòng.

 
 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 1
Các đồng chí: Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2025

Đây là Đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chủ động, sáng tạo làm tốt nhiệm vụ tham mưu

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cho bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư chi bộ khóa V cho biết: Nhiệm kỳ qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 -2025 và nhiệm vụ chính trị của Hội LHPN Hà Nội, cán bộ đảng viên Chi bộ Văn phòng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội trong công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, đối ngoại nhân dân, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ...

Theo đó, Chi bộ đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, tổ chức phát động thi đua hàng năm với các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể sát với cơ sở và đáp ứng sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, một năm rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Phối hợp với các ban, đơn vị xây dựng chỉ tiêu thi đua năm 2022 ngắn gọn nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021 -2026 đề ra.

Đồng thời tham mưu có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội: xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về ‘Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2020 - 2025 và hàng năm; Tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cấp Hội LHPN Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025; Tham mưu giao ban chủ tịch, hội nghị tập huấn, hội thảo đóng góp ý kiến khi dịch Covid 19 - diễn biến phức tạp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đảm bảo liên tục, không bị gián đoạn.

Hàng năm, tham mưu Thành hội phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố triển khai các chương trình, kế hoạch bình đẳng giới; tổ chức gặp mặt chia sẻ trao đổi kinh nghiệm đối với nữ cán bộ chủ chốt Thành phố; giao lưu học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, thăm hỏi động viên hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Quảng Nam, gặp mặt tặng quà nữ lãnh đạo chủ chốt thành, quận, huyện, thị xã nhân dịp kỷ niệm 8/3 và 20/10 phù hợp với điều kiện từng năm… Công tác văn thư - lưu trữ được cải tiến; thực hiện phát hành, lưu trữ văn bản đi, đến bằng hệ thống phần mềm quản lý văn bản, kể cả ngoài giờ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Phục vụ tốt công tác lưu trữ và tra cứu văn bản…

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”…

 

 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 2

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội về những kết quả của Chi bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020- 2022

Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, coi trọng tự phê bình và phê bình, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, đảng viên đi đôi với đánh giá, rút kinh nghiệm góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 3
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Công tác giúp đỡ quần chúng, bồi dưỡng kết nạp đảng viên được Chi bộ quan tâm và duy trì thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên trong Chi bộ đã tham các gia lớp tập huấn chuyên đề do Trung ương, Thành phố và cơ quan tổ chức. Kịp thời nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. 01 đồng chí hoàn thành lớp Cao cấp LLCT; cử 02 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, 04 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; 02 đồng chí nâng cao trình độ có bằng Thạc sĩ… Chi bộ làm thủ tục kết nạp đảng viên mới cho 01 đồng chí, đề xuất với Đảng ủy cử 02 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chi bộ còn có những hạn chế: Chi bộ chưa tổ chức thực hiện công tác kiểm tra độc lập. Trong sinh hoạt chuyên đề đã có nhiều cố gắng đổi mới nhưng một số đảng viên chưa chủ động phát biểu ý kiến. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có thời điểm tổng hợp theo dõi thi đua, báo cáo cận thời gian, chất lượng tham mưu một số văn bản còn hạn chế. Việc giúp đỡ quần chúng ưu tú thời gian giúp đỡ kéo dài…

 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 4
Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ.

 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 5
Các đại biểu tham luận tại đại hội

  Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Văn phòng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan Hội LHPN Thành phố.

Nhiệm kỳ 2022- 2025, Chi bộ đề ra một số chỉ tiêu:  Hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới ban hành liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; Không có đảng viên “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống. Hàng năm 100% đảng viên chi bộ hưởng ứng tham gia thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của chi bộ và Đảng ủy triển khai. Trong nhiệm kỳ giới thiệu 01 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng; Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã biểu dương và ghi nhận đánh giá cao những kết quả của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng thời, đồng chí Lê Kim Anh cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế khó khăn cần khắc phục; cũng như đồng tình thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 mà báo cáo chính trị tại đại hội đã đề ra.

 Nhấn mạnh về những nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới, đồng chí Lê Kim Anh,  đề nghị cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc; tích cực thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, thi đua khen thưởng, đối ngoại nhân dân, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chỉ đạo địa bàn theo hướng sâu sát, hiệu quả.

Trong thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, tăng cường trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt. Nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, vận động hội viên, đoàn viên các đoàn thể tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Thực hiện tốt vai trò giám sát người đứng đầu đảm bảo thực chất, hiệu quả…

 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 6
Đại hội Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm
 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 7
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025

Phát huy tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền Thúy, tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025.

 Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Hội LHPN Hà Nội lần thứ VI: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm - ảnh 8
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ngay sau khi Đại hội thành công tốt đẹp

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Khởi động tuyến du lịch vàng “Hai Quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam

Khởi động tuyến du lịch vàng “Hai Quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam

(PNTĐ) - Chiều tối 28/3, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các tình, thành phố Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng “Hai Quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam.
50 năm Khơi dòng nước trong xanh

50 năm Khơi dòng nước trong xanh

(PNTĐ) -Sáng 28/3, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) tổ chức 50 năm ngày thành lập. Tại đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ghi nhận những đóng góp của đơn vị, đồng thời cũng đưa các yêu cầu để Công ty phát triển, hoạt động tăng hiệu quả trong thời gian tới.