Đảng bộ Cơ quan Petrovietnam tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

N.H
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 14/12/2022 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; tổng kết đánh giá công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy và các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn; cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Đảng bộ Cơ quan Petrovietnam tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 - ảnh 1

Đảng bộ Cơ quan Petrovietnam tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 - ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định, hội nghị nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, song cần tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có đặc thù riêng, giữ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng với sứ mệnh dẫn dắt mọi hoạt động của toàn Tập đoàn, trong đó có các đồng chí đảng viên giữ các chức vụ cao của Tập đoàn sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn với nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn; tham mưu xây dựng ban hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tập đoàn. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần trao đổi, góp ý và chia sẻ, đề ra các biện pháp để xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn thực sự là Đảng bộ điển hình trong Tập đoàn.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tham gia thảo luận, góp ý cho báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Cơ quan; báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2022.

Năm 2022, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi do tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực; trong nước giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh… Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã có sự chủ động chỉ đạo trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Tập đoàn; đã quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của Tập đoàn nhằm duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn, góp phần vào sự thành công trong hoạt động SXKD, đặc biệt là tổng doanh thu toàn Tập đoàn và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của ngành Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng và làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả phương châm hành động năm 2022 là “Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững”, đóng góp quan trọng vào hoàn thành vượt mức các chỉ tiệu kế hoạch SXKD, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Tập đoàn.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm sâu sắc, thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới; các tổ chức Đảng trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để truyền tải nội dung sinh hoạt hiệu quả; công tác quản lý đảng viên luôn được chú trọng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, đảng viên phát huy tốt trí tuệ sáng tạo trong tập thể Đảng ủy và từng thành viên. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình, phát huy vai trò nêu gương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, quy trình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được thực hiện linh hoạt theo chương trình, kế hoạch đề ra và góp phần tích cực vào kết quả SXKD của Tập đoàn, cũng như trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Năm 2023, dự báo sự suy giảm sản xuất toàn cầu, cùng với các bất định của tình hình địa chính trị trên thế giới, nợ công, lạm phát, lãi suất… sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường từ đó cần xây dựng những phương án, giải pháp về sản xuất, quản trị biến động, quản trị rủi ro phù hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho khả thi nhất. Với tinh thần đó, cùng với việc phát huy những kết quả đạt được năm 2022, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tiếp tục đề ra những giải pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo chương trình công tác năm 2023.

Tại hội nghị, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình một cách trung thực, khách quan nhìn nhận lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 để làm rõ những mặt ưu điểm, những kết quả hoạt động tích cực, quan trọng đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan; bỏ phiếu đánh giá xếp loại các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan.

Đảng bộ Cơ quan Petrovietnam tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 - ảnh 3

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn ghi nhận, nhất trí với các nội dung trao đổi, thảo luận, kiểm điểm của tập thể, cá nhân tại hội nghị. Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập thể, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn cần nghiêm túc triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Đảng, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; phải nâng cao công tác kiểm soát quản trị về hệ thống qui chế, qui định, văn hóa hiệu quả trong doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo công tác chuyển đổi số, công tác triển khai vận hành có hiệu quả Bộ Quy chế quản trị nội bộ.

Từng tập thể, từng cá nhân tiếp tục phải cố gắng, nỗ lực phát huy tinh thần phối hợp, nâng cao chất lượng tiến độ xử lý công việc; tăng cường công tác quản lý, điều phối thực thi nhiệm vụ trong công việc; đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đổi mới phong cách lãnh đạo, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ một cách chân thành trong công tác chỉ đạo điều hành, quy trình triển khai xử lý công việc nhằm nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” và các nhiệm vụ năm 2023, lãnh đạo thực hiện thành công Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, làm cho văn hóa doanh nghiệp được triển khai thực hiện, thấm sâu hơn; phải nỗ lực hết mình, chia sẻ những khó khăn với ban lãnh đạo Tập đoàn; đẩy mạnh hoạt động thực hiện kế hoạch SXKD, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 đảm bảo phát triển Tập đoàn ổn định, bền vững.


Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Sơn Tây: Phát động Tết trồng cây và khai bút đầu Xuân Quý Mão 2023

Sơn Tây: Phát động Tết trồng cây và khai bút đầu Xuân Quý Mão 2023

(PNTĐ) - Sáng 29/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chương trình “Khai bút đầu xuân Quý Mão 2023” tại khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm. Tham dự, có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cùng cán bộ lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Bí thư Thành ủy Hà Nội phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(PNTĐ) -Sáng 28/1 (tức mùng 7 tháng Giêng), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại cụm di tích lịch sử Đền, đình, miếu Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai.
Khai mạc Lễ hội Gióng

Khai mạc Lễ hội Gióng

(PNTĐ) -Sáng ngày 27/1/2023 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng chính thức khai mạc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)