Đẩy nhanh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Chia sẻ

Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19. Làm tốt công tác này sẽ thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nhiều loại vật tư, nguyên liệu, qua đó tạo việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 7/12/2020 của HĐND Thành phố (TP), từ đầu năm 2021 đến nay, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã có nhiều cố gắng, tích cực rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư, xây dựng kế hoạch trung hạn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp được toàn bộ nhu cầu đầu tư của toàn TP giai đoạn 2021-2025 và xây dựng dự thảo Kế hoạch đầu tư công của TP.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc triển khai của một số sở, ngành, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo, đặc biệt một số Sở chuyên ngành chưa tham mưu sắp xếp danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên. Do vậy, việc tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trung hạn của TP gặp khó khăn, chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu của UBND TP...

Theo Văn phòng UBND TP Hà Nội, đến hết tháng 4/2021, kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2021 của TP thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Danh mục các dự án thực hiện đầu tư năm 2021 chủ yếu là các dự án chuyển tiếp có rất nhiều dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh. Do đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các ban quản lý dự án nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề tra trong Kế hoạch; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án. Tới đây, Hà Nội sẽ kiện toàn lại các tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng chỉ đạo đôn đốc sát sao nhiệm vụ này.

Để hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình HĐND TP tại kỳ họp giữa năm 2021 bảo đảm chất lượng, tiến độ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Về nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025, UBND TP đã cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở cho các đơn vị xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan cập nhật Kế hoạch số 85/KD-UBND ngày 31/3/2021 của UBND TP về việc đấu thầu quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn TP Hà Nội; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đánh giá toàn diện khả năng huy động nguồn lực từ đất đai cho cả giai đoạn 2021-2025, rà soát khả năng cân đối từ các nguồn…

Về việc hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, do nguồn lực đầu tư có hạn, các đơn vị quán triệt tinh thần: Các dự án trong từng ngành, lĩnh vực đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công phải là dự án có thứ tự ưu tiên cao nhất, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; cụ thể hóa chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII bằng danh mục dự án trong từng ngành, lĩnh vực. Đối với các dự án chuyển tiếp, cần rà soát, đánh giá mức độ hiệu quả, tính khả thi và tiến độ triển khai thực hiện để đề xuất mức vốn bố trí cho phù hợp; trường hợp cần thiết có thể đề xuất việc đình, giãn, hoãn dự án (nếu có)

UBND TP giao các Sở chuyên ngành tiếp tục rà soát thứ tự ưu tiên các dự án, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư về khả năng cân đối nguồn vốn cho ngành, lĩnh vực trong tống thể nguồn vốn đầu tư công của Thành phố, hoàn thiện danh mục các dự án đề xuất đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực thông qua trước khi gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cân đối chung.

Tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 của HĐND TP Hà Nội ban hành về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, HĐND TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, bao gồm 4 dự án sử dụng ngân sách Thành phố và 1 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, tổng mức đầu tư dự kiến 1.755.327 triệu đồng.

 HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của Chính quyền Thành phố

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của Chính quyền Thành phố

(PNTĐ) -Tại kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022  và những lo lắng, quan tâm của cử tri và nhân dân Thủ đô.
Việt Nam sẽ nâng hạng thị trường chứng khoán từ "cận biên" lên ‘mới nổi’ vào năm 2025

Việt Nam sẽ nâng hạng thị trường chứng khoán từ "cận biên" lên ‘mới nổi’ vào năm 2025

(PNTĐ) - Lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ cận biên lên mới nổi đã được đưa vào Đề án “Cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” và dự thảo “Chiến lược Phát triển TTCK tới 2030”. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ được nâng hạng TTCK từ thị trường "cận biên" lên "mới nổi" trước năm 2025.
Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực

Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực

(PNTĐ) -Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ thông tin: Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng ấn tượng, kinh tế đang phục hồi toàn diện, nhiều chỉ số vượt kế hoạch đề ra.