Đồng chí Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

Chia sẻ

Chiều tối ngày 10/3, sau khi tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua biên bản bầu cử Ban Chấp hành Hội LHPN VIệt Nam khóa XIII, Ban Chấp hành khóa XIII đã tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Đoàn Chủ tịch và bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Tại Hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết danh sách 31 chị trúng cử Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII.

100% Uỷ viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

100% ủy viên BCH có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết bầu 04 đồng chí có tên sau là Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

- Đồng chí Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

- Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã quyết nghị, giao cho Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ nhân sự báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

HOÀNG LAN

Tin cùng chuyên mục