Dự kiến quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha, tăng 925,78 nghìn ha

Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 29/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Đề cập đến phương pháp lập quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất được xây dựng trên cơ sở các phương pháp: điều tra, định mức, tiếp cận hệ thống, dự báo... kết hợp với công nghệ hiện đại như viễn thám, hệ thống thông tin địa lý. Số liệu đầu vào đa dạng, đa chiều, dự báo các chỉ tiêu sử dụng đất được tính toán bằng các phương pháp của kinh tế lượng, định mức sử dụng đất, được đối soát, kiểm tra, phân tích các yếu tố không gian bằng công nghệ GIS...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày tại phiên thảo luận trực tuyến chiều 29/10.Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày tại phiên thảo luận trực tuyến chiều 29/10.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch tài nguyên đặc biệt, phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh, bền vững; phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất (quy hoạch xây dựng, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch tỉnh) đảm bảo tính liên vùng, liên tỉnh, kết nối giao thông, hành lang kinh tế ven biển; gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn; giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên bình diện quốc gia và từng địa phương.

Đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ các hệ sinh thái, di tích, di sản, danh lam thắng cảnh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; định hướng cho không gian phát triển, khai hoang, lấn biển.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 phải đáp ứng 4 mục tiêu: (1) Đảm bảo quỹ đất cho thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. (2) Phân bổ hợp lý đất đai cho các ngành, các địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) Đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ các hệ sinh thái, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; đảm bảo độ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%... kết nối các hành lang kinh tế, vùng động lực; (4) Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đến năm 2050, tài nguyên đất được sử dụng hiệu quả, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và phát triển đô thị hiện đại, xanh, văn minh... hoàn thành mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về phương án quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề cập đến phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Chỉ tiêu được Quốc hội quyết định đến năm 2020 của cả nước là 27,04 triệu ha. Thực hiện quy hoạch được phê duyệt, cả nước đã chú trọng công tác bảo vệ, quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất trồng lúa; thực hiện tốt việc khai hoang, phục hóa; năm 2020, diện tích đất nông nghiệp có 27,98 triệu ha đảm bảo chỉ tiêu Quốc hội quyết định. Để đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo độ che phủ rừng đạt 42 - 43% và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 có 27,73 triệu ha, giảm 251,22 nghìn ha.

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chiều 29/10.Toàn cảnh phiên họp trực tuyến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chiều 29/10.

Đối với đất phi nông nghiệp, Bộ trưởng cho biết, trong 10 năm vừa qua, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 226,04 nghìn ha, năm 2020 có 3,93 triệu ha. Trong thời kỳ 2021-2030 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển hạ tầng đồng bộ quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 4,90 triệu ha.

Đối với đất đô thị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ, hiện cả nước có 2,03 triệu ha (gồm các loại đất nằm trong phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn; các khu đô thị mới đã hình thành thuộc phạm vi phát triển đô thị); đáp ứng mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha, tăng 925,78 nghìn ha.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đề xuất nhiều giải pháp thực hiện về chính sách, về khoa học công nghệ; về nguồn lực ưu tiên đầu tư công cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; về ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị suy thoái; về kiểm tra, giám sát; về tuyên truyền, phổ biến.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở quy hoạch được Quốc hội phê duyệt, Chính phủ chỉ đạo: tổ chức thực hiện công bố công khai, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch có sử dụng đất; bố trí các nguồn vốn để đảm bảo thực hiện quy hoạch; quan tâm đầu tư cho điều tra, đánh giá đất đai, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, trong đó quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, sông hồ, di tích, danh thắng để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái, các giá trị văn hóa; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch thống nhất, đồng bộ giữa chỉ tiêu và khoanh định trên thực tế để đảm bảo quản lý nghiêm ngặt các chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

THẢO HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

450 đoàn viên Thủ đô tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI  ​

450 đoàn viên Thủ đô tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI ​

(PNTĐ) -  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 02 ngày 28, 29/9/2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với 04 phiên làm việc. Dự Đại hội có 450 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên Thủ đô.
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng “Mô hình kinh tế xanh gắn với phát triển du lịch”

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng “Mô hình kinh tế xanh gắn với phát triển du lịch”

(PNTĐ) -Hồng vân là một xã nằm ở phía đông Huyện Thường Tín. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2014 xã đã về đích NTM. Hiện xã đang hoàn thành các tiêu chí về đích NTM kiểu mẫu. Từ nền tảng đó, cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể nhân dân địa phương đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng “Mô hình kinh tế xanh gắn với phát triển du lịch”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và tạo diện mạo mới cho vùng quê xanh, sạch, đẹp.
Cử tri huyện Hoài Đức quan tâm vấn đề nhà chung cư, dự án treo

Cử tri huyện Hoài Đức quan tâm vấn đề nhà chung cư, dự án treo

(PNTĐ) - Sáng 26/9, tại trụ ở Đảng ủy-HĐND-UBND xã An Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5, gồm đại biểu: Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Đức trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.