Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế

Chia sẻ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ (đợt 1) năm 2022.

Theo đó, phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 65 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã của thành phố Hà Nội tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1) năm 2022 với tổng kinh phí gần 8,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2022 của ngân sách cấp thành phố là 643,464 triệu đồng. Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2022 của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã là hơn 7,577 triệu đồng. Nguồn dự toán ngân sách được giao, nguồn thu được để lại sử dụng theo quy định, các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị là hơn 470,4 tỷ đồng.

Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)
Thành phố giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung; trích kinh phí từ ngân sách quận, huyện, thị xã; sử dụng các nguồn hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị để thực hiện chi trả cho các đối tượng theo đúng chế độ, chính sách quy định. Sở Nội vụ, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.

CÔNG MINH

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

Hà Nội tổ chức giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

(PNTĐ) -Thiết thực chào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) và những ngày lễ lớn của Đất nước trong năm 2022, thành phố Hà Nội tổ chức Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng và trao bằng công nhận xã Lại Yên và xã Minh Khai huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Trung tâm Thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City (khu đô thị mới Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) từ ngày 07 - 11/10/2022.