Hà Nội: Tăng cường, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Thực hiện văn bản số 5103/BYT-DP ngày 12/8/2023 của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch. Để chủ động triển khai các các biện pháp phòng, chống dịch, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị không lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai thực hiện nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng… không để dịch bùng phát trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch sốt xuất huyết Dengue đang có xu hướng gia tăng sử dụng nhiều hình thức, kênh truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân, trong đó tập trung vào các thông tin, hướng dẫn các triệu chứng nhận biết sớm mắc bệnh để người dân chủ động tới khám, điều trị tại các cơ sở y tế, các thông tin, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh như: vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng, chống muỗi đốt... và các nội dung chi tiết, cụ thể về hoạt động xử lý dịch bệnh tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch (thông báo khu vực có dịch bệnh, thông báo lịch triển khai các hoạt động xử lý dịch bệnh và các hoạt động người dân cần phối hợp để triển khai công tác xử lý dịch bệnh...).

 Chỉ đạo tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch bệnh và triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

 Phân cấp, gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền với kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng…, đặc biệt công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và công tác vận động, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trong phòng, chống sốt xuất huyết. Kết quả đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh được đánh giá qua số lượng bệnh nhân và kết quả xử lý các ca bệnh, ổ dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

Hà Nội: Tăng cường, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh - ảnh 1
Người dân phường Việt Hưng (quận Long Biên) vệ sinh môi trường, phòng, chống sốt xuất huyết.

 Đối với dịch sốt xuất huyết huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị, chính trị xã hội tham gia triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch bệnh và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát. Các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi phải được giám sát để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế.

 Rà soát, tiếp tục thực hiện Đề án Phòng, chống sốt xuất huyết của địa phương; chủ động bố trí kinh phí, cơ số vật tư, trang thiết bị, hóa chất diệt muỗi, côn trùng đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại địa phương bằng nguồn lực tại chỗ, báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền (gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo).

 Kiện toàn các Tổ giám sát, đội xung kích diệt bọ gậy theo hướng dẫn của Sở Y tế; phát huy vai trò của các tổ giám sát, đội xung kích trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt vai trò trong công tác giám sát người nghi mắc bệnh sớm tại cộng đồng, truyền thông phòng chống dịch bệnh và vận động người dân phối hợp, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quản lý, không để tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt tại các công trường xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, nhà hàng... thuộc phân cấp quản lý của UBND các quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn.

2. Sở Y tế

Theo dõi sát, đánh giá tình hình, dự đoán diễn biến dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng… trên địa bàn Thành phố; đề ra giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, tồn tại; tham mưu UBND Thành phố các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố một cách khoa học, kịp thời, phù hợp.

Tăng cường giám sát dịch tễ bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng… triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát.

 Tổ chức tốt việc khám, phân độ, phân tuyến, thu dung, điều trị bệnh nhân; chỉ đạo các phòng khám tư nhân, các tuyến điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi chuyển tuyến kịp thời, an toàn, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân nặng, tử vong.

Rà soát, xây dựng kế hoạch bổ sung, đảm bảo đủ giường bệnh, nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, máy móc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và thu dung điều trị bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm trong đó lưu ý việc đảm bảo có dung dịch cao phân tử dùng trong điều trị sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Trung ương như: Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để lấy mẫu, giải trình tự gen phát hiện sớm các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 và kịp thời báo cáo về Bộ Y tế khi phát hiện biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố để tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng…, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết với vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia các hoạt động diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết; chủ động cung cấp các thông tin về tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue để kịp thời định hướng truyền thông, vận dụng truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh.

 Chủ động phối hợp với Sở Tài chính kịp thời tham mưu UBND Thành phố công tác tài chính, đảm bảo kinh phí kịp thời phục vụ công tác phòng, chống và điều trị sốt xuất huyết Dengue.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan truyền thông của Trung ương và Thành phố để triển khai các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng…, một cách phù hợp để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

 Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan chủ động cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue để kịp thời định hướng truyền thông, vận dụng truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thời hạn chế, xử lý các rủi ro truyền thông.

 Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan truyền thông của Trung ương và Thành phố để cung cấp các thông tin về nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng…, các chế tài xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Thông qua kênh truyền thông nhà trường, phát huy vai trò của nhà trường, giáo viên với học sinh, cha mẹ học sinh về công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục cũng như tại hộ gia đình, cộng đồng.

 Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt khi trẻ tới trường.

5. Sở Xây dựng

 Chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án về xây dựng trên địa bàn Thành phố đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh tại các công trường lao động và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân.

 Phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng tại các dự án về xây dựng trên địa bàn Thành phố.

6. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố

 Chỉ đạo các đơn vị trong ngành sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động xử lý dịch bệnh.

Chủ động triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue tại các đơn vị trực thuộc.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế báo cáo, tham mưu đề xuất UBND Thành phố về công tác tài chính, đảm bảo kinh phí kịp thời, đầy đủ triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.

 Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị sốt xuất huyết Dengue; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND Thành phố những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét giải quyết.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố

Phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị xã hội tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố; yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có những khó khăn, vướng mắc đề nghị Sở Y tế hướng dẫn cụ thể./.

Tin cùng chuyên mục

Hội nhập quốc tế cơ hội và thách thức

Hội nhập quốc tế cơ hội và thách thức

(PNTĐ) - Sáng 2/10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI năm 2023 với chủ đề “Hội nhập quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng xuất, nhập khẩu, công nghiệp, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2023-2025". Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự hội nghị.