Hà Nội thông qua mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 29/3, với đa số phiếu tán thành tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật; quy định mức chi cho kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Hà Nội thông qua mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp

Nghị quyết về việc quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ban hành quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Dự thảo Nghị quyết của HĐND được ban hành mới hoặc thay thế: thành phố là 30 triệu đồng/dự thảo; quận, huyện, thị xã là 15 triệu đồng/dự thảo; xã, phường, thị trấn là 10 triệu đồng/dự thảo.

Dự thảo Quyết định của UBND được ban hành mới hoặc thay thế: thành phố là 20 triệu đồng/dự thảo; quận, huyện, thị xã là 10 triệu đồng/dự thảo; xã, phường, thị trấn là 8 triệu đồng/dự thảo.

Đối với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung thì mức phân bổ bằng 80% định mức phân bổ đối với dự thảo văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

Về một số mức chi, kinh phí thực hiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố chi lấy ý kiến chuyên gia là 1,5 triệu đồng/văn bản; báo cáo của UBND thành phố Hà Nội là 7 triệu đồng; báo cáo của các sở, ban, ngành thành phố, báo cáo của UBND cấp huyện, báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập là 1,5 triệu đồng; chi chỉnh lý các loại dự thảo báo cáo là 900 nghìn đồng; trường hợp kiểm tra văn bản mà phát hiện dấu hiệu trái pháp luật là 500 nghìn đồng…

Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này áp dụng tối đa theo Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 8/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố, đối tượng nội dung, mức chi đều thống nhất, đầy đủ theo quy định tại các Thông tư có liên quan của Bộ Tài chính. Ban Pháp chế đồng tình, thống nhất với đề xuất của UBND thành phố các nội dung quy định trọng tâm, cơ bản trong dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Hà Nội tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của TP Hà Nội và thay thế Phụ lục số 07 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 về việc quy định một số nội dung mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

 

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên

Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên

(PNTĐ) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các cấp Hội Phụ nữ cả nước đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, tham gia chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp  trên VNeID

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(PNTĐ) - Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VneID) và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) do Sở Tư pháp Hà Nội biên soạn được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/ và Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Hà Nội https://sotuphap.hanoi.gov.vn.
Hơn 200 người lao động tham gia đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Hơn 200 người lao động tham gia đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(PNTĐ) - Sáng 23/4, hơn 200 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tham gia buổi "Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.