HĐND thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 16

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 15/5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Dự Kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 16 - ảnh 1
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, căn cứ các quy định của Luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của thành phố; trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 16 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết của thành phố gồm 4 nhóm vấn đề:

Một là, HĐND thành phố xem xét về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội. Đây là nội dung quan trọng thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của T.Ư về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TƯ ngày 24/12/2018, Kết luận số 48-NQ/TƯ ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, triển khai của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là cần thiết, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp của TP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

HĐND thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 16 - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp

Căn cứ các quy định của Luật; theo chỉ đạo của T.Ư, thành phố, trong thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng Đề án và triển khai các bước theo quy định. Đây cũng là nội dung lớn, quan trọng, được cử tri và nhân dân quan tâm. Vì thế, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phốtập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh và quyết nghị về chủ trương để UBND thành phố tiếp thu, hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Hai là, HĐND thành phố xem xét về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Đây là nội dung quan trọng, cần thiết để  kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tiễn của TP và tiếp tục phương châm tăng cường phân cấp, uỷ quyền theo Nghị quyết số 23 ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố về Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ba là, HĐND thành phố xem xét quyết nghị 3 cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tư pháp, xây dựng gồm: kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 4/7/2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội; quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử; Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

Bốn là, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo của UBND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và bổ sung, bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hoá, thể thao, giao thông, đô thị, để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

“Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố với những nội dung quan trọng,  Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung theo chương trình kỳ họp.

 

Tin cùng chuyên mục

Các cơ quan báo chí Hà Nội tham gia chương trình “về nguồn” thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

Các cơ quan báo chí Hà Nội tham gia chương trình “về nguồn” thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

(PNTĐ) - Thưc hiện chương trình hoạt động công tác Hội năm 2024 và các sự kiện, chương trình của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 31/5, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức chuyến đi “về nguồn” cho hội viên nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội.
Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

(PNTĐ) - Chiều 29/5, tại kỳ họp thứ 7, đại biểu Quốc hội cho rằng việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn bộc lộ những tồn tại cần giải quyết như: Định kiến giới vẫn là rào cản chủ yếu đối với những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới...