Góp ý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi):

Luật hóa chính thức quy định không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Về mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được nêu tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) bày tỏ nhất trí với việc luật hóa chính thức quy định không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở thành phố Hà Nội.

Bổ sung kịp thời số lượng nhân lực còn thiếu

 Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, tại điểm b khoản 1 Điều 9 của dự thảo quy định thành phố Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn biên chế dự phòng căn cứ vào khung danh mục, vị trí việc làm, quy mô dân số và thực trạng khối lượng công việc, mức độ hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện làm việc, đặc điểm an ninh chính trị, an toàn xã hội trên toàn địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố để đảm bảo các chi phí cho các biên chế tăng thêm.

Luật hóa chính thức quy định không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đối với chính quyền Thủ đô quy định nội dung này đại biểu cho là phù hợp. Bởi, hiện nay không chỉ riêng Thủ đô mà tại một số địa phương, việc giao biên chế, cơ quan có thẩm quyền cấp trên cũng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu cần thiết về biên chế lực lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Trong khi đó, Hà Nội là địa bàn tập trung đông dân cư, là trung tâm hành chính, kinh tế của cả nước, kéo theo đó là đòi hỏi về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Theo báo cáo đánh giá tác động của Bộ Tư pháp tính theo số dân trên số biên chế công chức trung bình tại 63 tỉnh, thành phố là khoảng 686 dân/1 công chức; trong khi tại thành phố Hà Nội khoảng 1.016 người dân/1 công chức.

Điều đó thể hiện phần nào áp lực khối lượng công việc của viên chức, công chức thủ đô đang phải đảm nhận. Do đó, việc giao cho chính quyền thành phố Hà Nội được quyết định tăng thêm biên chế cán bộ, công chức, viên chức như trong dự thảo luật là hoàn toàn phù hợp. Việc tăng thêm này không ảnh hưởng đến nguồn ngân sách của trung ương hay của các địa phương khác vì đã được chi ở phần ngân sách của Thành phố.

Cũng với những lý do trên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga tán thành quy định tại khoản 2 Điều 16 dự thảo luật cho phép người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố được ký hợp đồng có thời hạn với người đáp ứng các điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

“Điều này sẽ giúp cơ quan, đơn vị bổ sung kịp thời số lượng nhân lực còn thiếu và việc ký hợp đồng cũng đã được quy định là nằm trong khuôn khổ đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu, vị trí việc làm và trong khả năng cân đối của ngân sách. Đồng thời sẽ giúp Thủ đô có nguồn nhân lực và các công việc sẽ được triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, cán bộ, công chức giảm áp lực công việc. Tạo môi trường cạnh tranh năng động, giảm tâm lý và sức ỳ của công chức, viên chức, từ đó sẽ tăng tính hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước”-đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Cần cân nhắc kỹ hơn việc trao quyền

Việc tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội từ 95 đại biểu theo quy định hiện hành nên 125 đại biểu như khoản 2 Điều 9 dự thảo, đại biểu cho là phù hợp trong bối cảnh Thủ đô là một trong 2 địa phương có quy mô dân số đông nhất cả nước với tốc độ gia tăng dân số cơ học hàng năm ở mức độ 1,4%/1 năm.

Với số lượng 95 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố như hiện nay thì theo báo cáo đánh giá tác động bình quân khoảng 105.000 người dân/1 đại biểu, tỷ lệ quá thấp so với bình quân chung của cả nước là 26.500 người dân/1 đại biểu.

Luật hóa chính thức quy định không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội - ảnh 2
Đường phố Hà Nội.

Tỷ lệ người dân trên/1đại biểu quá thấp sẽ ảnh hưởng đến tính đại diện, quyền lợi của cử tri và nhân dân Thủ đô. Mặt khác, nếu theo dự thảo luật không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở thành phố. Như vậy, việc tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp cao hơn sẽ góp phần tăng cường việc kiểm soát, giám sát quyền lực đối với chính quyền cấp dưới.

Tuy nhiên, đối với quy định tại khoản 4 Điều 9 "Trao quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định một số nội dung trong thời gian Hội đồng nhân dân thành phố không họp"- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị cân nhắc và xem xét kỹ hơn các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 9 dự thảo luật là “các trường hợp quyết định các biện pháp hoặc hỗ trợ kinh phí trong trường hợp khẩn cấp đột xuất, thiên tai, dịch bệnh đều yêu cầu tính cấp bách và kịp thời.

“Chúng ta có thể trao quyền cho thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất”- đại biểu khẳng định.

 Đối với trường hợp tại điểm b Khoản 4 Điều 9 "Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm b, nhóm c quy định tại Luật Đầu tư công", cần cân nhắc kỹ hơn việc trao quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định, bởi đây là nội dung có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, hạ tầng của địa phương.

Chủ trương đầu tư đã được tập thể Hội đồng nhân dân thông qua quyết định theo đa số, sau đó lại được điều chỉnh bởi một số ít đại biểu là thường trực Hội đồng nhân dân.

Theo đại biểu, như vậy là có phần vi phạm nguyên tắc quyết định theo tập thể, tỷ lệ tính theo đa số của Hội đồng nhân dân, thiếu sự tôn trọng đối với quyết định mang tính tập thể của các đại biểu Hội đồng nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh nhiệm kỳ này, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các kỳ họp bất thường để quyết định các nội dung quan trọng, cần thiết mà không cần chờ tới các kỳ họp thường lệ để đảm bảo tính kịp thời.

“Theo tôi, việc tổ chức các kỳ họp bất thường để điều chỉnh chủ trương đầu tư là hoàn toàn có thể thực hiện được”-đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ.

 

Tin cùng chuyên mục

Mỗi người dân đều ghi ơn những người Thầy thuốc không quản khó khăn, gian khổ

Mỗi người dân đều ghi ơn những người Thầy thuốc không quản khó khăn, gian khổ

(PNTĐ) - “Mỗi người dân đều ghi ơn những người Thầy thuốc không quản khó khăn, gian khổ; không màng danh lợi, đã giúp đỡ người dân phòng tránh, vượt qua bệnh tật, gìn giữ tài sản đặc biệt của con người đó là sức khỏe”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng ghi nhận những đóng góp của ngành y tế Thủ đô.