Năm 2023, hệ thống tuyên giáo thành phố sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ

QUANG HẢI
Chia sẻ

(PNTĐ) -Hệ thống Tuyên giáo thành phố cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU. Đặc biệt là phát huy vai trò của các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU một cách thực chất hơn...

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 chiều 27/12, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã nhấn mạnh nội dung trên.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, hệ thống Tuyên giáo thành phố đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp, linh hoạt, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Công tác tuyên giáo thành phố được nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị và tạo những dấu ấn nổi bật.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, ban hành trên 1.300 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo thành phố. Chủ trì tổ chức thành công hội thảo chuyển đổi số trong hệ thống Tuyên giáo Thủ đô. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số kịp thời, linh hoạt, phù hợp, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn thành phố bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thành ủy ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”, thông qua đó khẳng định hơn nữa vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của thành phố...

Trong năm 2022, toàn thành phố đã mở gần 2 nghìn lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 319 nghìn lượt cán bộ, đảng viên. Công tác định hướng hoạt động báo chí, xuất bản được chú trọng, bám sát các quan điểm chỉ đạo, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, tạo đồng thuận xã hội. Cũng trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai 6 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội; chủ động nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng.

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo thành phố sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVII). Đồng thời, chủ động xây dựng Chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn 2045; chuẩn bị tổng kết 40 năm công tác tuyên giáo thời kỳ đổi mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả  mà hệ thống tuyên giáo đã đạt được trong năm qua.Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhất trí với các nhóm nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống Tuyên giáo thành phố trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà Thành ủy Hà Nội đã xác định, tập trung triển khai tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, hệ thống Tuyên giáo thành phố cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU. Đặc biệt là phát huy vai trò của các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU một cách thực chất hơn...

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo thành phố sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ - ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 cho các đơn vị.

“Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đã tạo nhiều điều kiện để thành phố phát mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới. Vì thế, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cần đổi mới công tác tuyên truyền nhằm thổi vào đó ý chí quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Qua đó, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên để Hà Nội trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng; tiến tới là thành phố kết nối toàn cầu”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết sẽ bổ sung vào chương trình công tác của ngành Tuyên giáo trong năm 2023; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của UBND thành phố cho các đơn vị; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể và cá nhân…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

(PNTĐ) - Ngày 20/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.