Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của Thủ đô

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Thành phố.

Trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Thời gian tới, Thành phố đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các khâu đột phá, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội tại của kinh tế Thủ đô.

Phục hồi và phát triển Kinh tế xã hội 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế xã hội, để hỗ trợ phục hồi, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, TP triển khai thực hiện chính sách giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022, đã ban hành 2.615 quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 với tổng số tiền được giảm là 756,61 tỷ đồng.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của Thủ đô - ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu.

Thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, đến nay, doanh số hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt 36.577,4 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt 14.105,8 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng lũy kế từ đầu chương trình (20/5/2022) đạt 140,73 tỷ đồng cho 310 khách hàng.

Nhu cầu vay tín dụng còn thấp do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn làm giảm khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Dư nợ cho vay theo Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đạt 553.176 tỷ đồng. Thành phố cũng đang tích cực triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư, người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 34,4% - kế hoạch là 30%); Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý (đạt 30,9% - kế hoạch là 28,8%); Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm (130 trường công nhận mới, 270 trường công nhận lại – kế hoạch là 81 trường và 50 trường).

Thu ngân sách đạt cao vượt 13,5% dự toán. Tổng thu ước 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu suy giảm chủ yếu do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại một số thị trường quan trọng. Ước năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 17,30 tỷ USD, tăng 1,0% (năm 2022 tăng 10,3%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 44,17 tỷ USD, tăng 8,0% (năm 2022 tăng 11,6%).

Trong bối cảnh khó khăn, hầu hất các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức chung cả nước; GRDP 9 tháng đầu năm tăng khá, đạt cao hơn 1,43 lần cả nước. GRDP 9 tháng đầu năm tăng 6,08% (cả nước tăng 4,24%) - là mức tăng khá  trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; xu hướng có cải thiện, quý sau cao hơn quý trước. GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%.

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng 2 con số; nông nghiệp tăng trưởng ổn định, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát (1,51%), thấp hơn khá nhiều mức chung của cả nước (3,2%).

Vốn đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đăng ký thành lập duy trì tăng. Vốn đầu tư xã hội ước tăng 9% (kế hoạch tăng 10,5%); 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, tăng 2,04 lần.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhưng doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm: Lũy kế 10 tháng đầu năm, có 26.470 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 6%); 7.592 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 13%). 

Doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng; lũy kế 10 tháng đầu năm có 3.051 doanh nghiệp giải thể (tăng 3%), 3.758  doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể (tăng 15%), 18.481 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 25%).

TP Hà Nội tích cực thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; kết quả thực hiện dự kiến hết năm 2023 hoàn thành 1.005 công trình (382 cấp Thành phố dự án; 623 cấp huyện).

An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; tạo việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng; Chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch. Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới được tiếp tục đẩy mạnh. 

Đã có 16/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM, 100% các xã đạt chuẩn NTM, 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh; Lũy kế đến nay, đã có 2.167 sản phẩm OCOP.

Văn hóa được chú trọng phát triển; Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tích cực đẩy mạnh, khách du lịch quốc tế tăng 3,5 lần so với cùng kỳ; Khách du lịch trong nước tăng 19,1%.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng: Tổng kết Luật Thủ đô và trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi…

Chuyển đổi số còn chậm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn thẳng thắn chỉ ranhững hạn chế, kinh tế duy trì tăng khá trong bối cảnh khó khăn, dự kiến cả năm tăng 6,11% - không đạt kế hoạch là 7,0%; vốn đầu tư xã hội - đầu vào quan trọng của tăng trưởng, tăng 9,0%, thấp hơn kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu tăng 1,0% - không đạt kế hoạch là 6,0%. 

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của Thủ đô - ảnh 2
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 14.

Nguyên nhân khách quan của tình hình chủ yếu do ảnh hưởng lâu dài của đại dịch Covid-19, do suy giảm cầu tiêu dùng trong và ngoài nước; doanh nghiệp khó khăn, sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp...

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm đạt 60,8% kế hoạch - Trung ương giao và 53,7% kế hoạch Thành phố giao - cao hơn cùng kỳ năm 2022 (42,4%), tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (xác định nguồn gốc đất, giá đất, quỹ nhà tái định cư, người dân chưa đồng thuận); công tác chỉ giới đường đỏ; thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án; biến động giá nguyên vật liệu; khó khăn trong nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng...

Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số quận, huyện, nguồn nước không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho người dân. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu do công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu thiếu quyết liệt, xử lý tình huống còn lúng túng; năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan có lúc thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả...

Chuyển đổi số còn chậm; hầu hết các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số đạt thấp so với mục tiêu đề ra, nhất là số hóa dữ liệu lĩnh vực quản lý đất đai. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin; hạ tầng kỹ thuật và các chương trình phần mềm còn chưa đồng bộ...

Tình hình cháy nổ trên địa bàn Thành phố còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp; Xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt thiệt hại về người tăng cao so với năm 2022. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ còn hạn chế; ý thức của một bộ phận người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống cháy nổ.

Tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các khâu đột phá

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các khâu đột phá, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội tại của kinh tế Thủ đô.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của Thủ đô - ảnh 3
Các đại biểu dự kỳ họp

Đẩy mạnh Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR-Index, SIPAS.

Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ và phát triển hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.

Tin cùng chuyên mục

Trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố lần thứ VI vào ngày 6/3

Trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố lần thứ VI vào ngày 6/3

(PNTĐ) - Chiều ngày 06/3/202, Thành ủy Hà Nội sẽ trang trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/03/1930 - 17/03/2024).
Chiêng vang rộn ràng ngày hội văn hóa Mường xã Yên Trung

Chiêng vang rộn ràng ngày hội văn hóa Mường xã Yên Trung

(PNTĐ) - Ngày 2/3 và 3/3, toàn thể nhân dân xã Yên Trung, huyện Thạch Thất đã tụ hội cùng tham gia các hoạt động đồng diễn chiêng Mường, múa hát Vũ điệu đoàn kết, thi đấu các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, hội thi ẩm thực... trong "Hội xuân - ngày hội văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ẩm thực các dân tộc" do UBND xã Yên Trung tổ chức.
Sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Phó Tổng Giám đốc công ty mới học xong lớp 4

Sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Phó Tổng Giám đốc công ty mới học xong lớp 4

(PNTĐ) - Ngày 26/2 , Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng 5 người khác. Liên quan đến sai phạm tại Công ty này, chiều 2/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An cho biết, qua điều tra phát hiện, Phó Tổng Giám đốc công ty mới học xong lớp 4.