Huyện Gia Lâm:

Nhiều kết quả góp phần xây dựng Gia Lâm sớm trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội

THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều 4/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, trong bối cảnh huyện còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Nhiều kết quả góp phần xây dựng Gia Lâm sớm trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội - ảnh 1
Chủ tịch Hội nông dân huyện Gia Lâm  Chu Anh Tuấn  báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm tại hội nghị

Đó là, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường; sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể và các tổ chức thành viên và các ngành ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả thiết thực hơn. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức thành công việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận với tỷ lệ đồng ý đạt trên 99%. Phối hợp UBND Huyện tổ chức tốt việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đều đạt trên 99%.

Song song với đó, các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân cũng được quan tâm thực hiện. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tổ chức thực hiện hiệu quả. Năm 2023, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn bản luật như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tổ chức và phối hợp tổ chức 95 cuộc giám sát trên các lĩnh vực dư luận xã hội và nhân dân quan tâm như: vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia có trách nhiệm 45 hoạt động đối thoại tập trung vào chế độ, chính sách trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Nhiều kết quả góp phần xây dựng Gia Lâm sớm trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị chiều ngày 4/1

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có nhiều đổi mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm hay, sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện thành quận, cụ thể: Tiếp tục duy trì 22 mô hình “Đoàn kết sáng tạo”, xây mới các mô hình về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng phường, quận; mô hình “Sáng xanh - Sạch đẹp - An toàn - Văn minh”; mô hình “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, mô hình “Giảm nghèo bền vững”; mô hình Khu dân cư, tổ dân phố thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh… Kịp thời nắm bắt, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Triển khai hiệu quả các mô hình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương” và các hoạt động nghĩa tình đồng đội; Hội Phụ nữ duy trì 44 khu dân cư “Sáng - xanh - Sạch đẹp - An toàn - Văn minh”, 132 đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa, các nhà văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu. Thực hiện mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình bước đầu đạt kết quả...

Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo được quan tâm thực hiện, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Năm 2023, toàn huyện vận động được 1,48 tỷ đồng (thu theo kế hoạch đến hết năm dự kiến đạt trên 3 tỷ đồng), chi cho các hoạt động “Vì người nghèo” hơn 1,98 tỷ đồng. Vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được 1,949 tỷ đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt trên 2,3 tỷ đồng...

Với những kết quả đạt được năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Huyện được tặng Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc TP; Liên đoàn Lao động huyện được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Huyện được tặng Bằng khen của UBND Thành phố; Hội Nông dân được tặng Bằng khen của Hội Nông dân Thành phố; Hội LHPN huyện được tặng Bằng khen của Trung ương Hội và Huyện đoàn được tặng Cờ thi đua của Thành đoàn Hà Nội.  
Nhiều kết quả góp phần xây dựng Gia Lâm sớm trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội - ảnh 3
Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư huyện ủy Gia Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư huyện ủy Gia Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm đã đạt được trong năm 2023. Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm 2024, Bí thư huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục bám sát vào 05 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa 22, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tập trung xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp, nhất là các tiêu chí xây dựng nông thôn kiểu mẫu, tiêu chí thành lập phường, quận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện năm 2024 và giai đoạn 2020-2025. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Huyện để xây dựng phong trào thiết thực, hiệu quả; duy trì và phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ; cho vay vốn phát triển các mô hình phát triển kinh tế - xã hội;

Thứ hai, Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bám sát chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và nhiệm vụ chính trị của Huyện, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ, Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng quy định, Điều lệ, nhất là về công tác nhân sự của Đại hội.

Thứ ba, Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện tốt quy định về tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp.

Trước thềm xuân Giáp Thìn, các đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tổ chức vận động, thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; chức sắc, tín đồ tôn giáo… đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Vận động đoàn viên, hội viên ra quân vệ sinh mội trường, tạo cảnh quan, không khí sôi nổi… trước, trong và sau Tết. Tuyên truyền nhân dân giữ gìn các nét đẹp văn hóa truyền thống trong đón Tết, nghiêm túc thực hiện các quy định về không đốt pháo, đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh. Tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 đảm bảo quân số, chất lượng.

 

"Tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024, góp phần xây dựng quê hương Gia Lâm giàu đẹp, dân chủ, văn minh, sớm trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội", Bí thư huyện ủy Gia Lâm nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; đồng thời triển khai Kế hoạch liên tịch "Tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân về xây dựng văn hóa cơ sở năm 2024".

Nhiều kết quả góp phần xây dựng Gia Lâm sớm trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội - ảnh 4
Bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư huyện ủy Gia Lâm trao kỷ niệm chương cho các cá nhân
Nhiều kết quả góp phần xây dựng Gia Lâm sớm trở thành một Quận của Thủ đô Hà Nội - ảnh 5
Năm 2023, Hội Nông dân được tặng Bằng khen của Hội Nông dân Thành phố; Hội LHPN huyện được tặng Bằng khen của Trung ương Hội và Huyện đoàn được tặng Cờ thi đua của Thành đoàn Hà Nội. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố lần thứ VI vào ngày 6/3

Trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố lần thứ VI vào ngày 6/3

(PNTĐ) - Chiều ngày 06/3/202, Thành ủy Hà Nội sẽ trang trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/03/1930 - 17/03/2024).
Chiêng vang rộn ràng ngày hội văn hóa Mường xã Yên Trung

Chiêng vang rộn ràng ngày hội văn hóa Mường xã Yên Trung

(PNTĐ) - Ngày 2/3 và 3/3, toàn thể nhân dân xã Yên Trung, huyện Thạch Thất đã tụ hội cùng tham gia các hoạt động đồng diễn chiêng Mường, múa hát Vũ điệu đoàn kết, thi đấu các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, hội thi ẩm thực... trong "Hội xuân - ngày hội văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ẩm thực các dân tộc" do UBND xã Yên Trung tổ chức.
Sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Phó Tổng Giám đốc công ty mới học xong lớp 4

Sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Phó Tổng Giám đốc công ty mới học xong lớp 4

(PNTĐ) - Ngày 26/2 , Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng 5 người khác. Liên quan đến sai phạm tại Công ty này, chiều 2/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An cho biết, qua điều tra phát hiện, Phó Tổng Giám đốc công ty mới học xong lớp 4.