Phấn đấu năm 2024, hoàn thành hồ sơ trình Trung ương về Đề án thành lập quận Gia Lâm

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - 6 tháng đầu năm 2024, huyện Gia Lâm tập trung phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 11,80%, bằng 122,66% mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2023; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.315,8 tỷ đồng, bằng 54,0% dự toán thành phố và huyện giao, bằng 138,0% cùng kỳ năm trước.

Đó là kết quả được nêu tại Hội nghị lần thứ 23 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm diễn ra sáng 17/6.

Phấn đấu năm 2024, hoàn thành hồ sơ trình Trung ương về Đề án thành lập quận Gia Lâm - ảnh 1
Bí thư Huyện uỷ Gia Lâm phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Gia Lâm Nguyễn Việt Hà cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 23 để thảo luận, quyết định 8 nội dung chia thành 3 nhóm gồm: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; nội dung về đầu tư xây dựng và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về các biện pháp đảm bảo thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm; báo cáo về Đề cương Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Huyện khóa 22 trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025-2030.

6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ, chính quyền huyện đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nổi bật là: 

Tập trung phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 11,80%, bằng 122,66% mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước. Chỉ đạo triển khai quyết liệt phương án huy động nguồn lực và công tác đầu tư xây dựng, giải ngân 6 tháng đầu năm ước đạt 665,2 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch. 

Về văn hóa, xã hội duy trì và phát triển, làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích, tổ chức thành công Lễ hội Đền - Chùa Bà Tấm và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì xã Dương Xá, Lễ hội làng Bát Tràng, Lễ hội Gióng gắn với các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, Lễ hội Làng Keo, xã Kim Sơn (được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia). An sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. 

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công vụ; chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 huyện Gia Lâm đứng thứ 11/30 quận huyện, tăng 3 bậc; tập trung chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư, tỷ lệ giải quyết đơn đến hạn giải quyết đạt 92,3%...

Tập trung chỉ đạo sát sao và thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện thành quận; hoàn thành hồ sơ, báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM nâng cao trình thành phố, trung ương thẩm định đảm bảo tiến độ.

Phấn đấu năm 2024, hoàn thành hồ sơ trình Trung ương về Đề án thành lập quận Gia Lâm - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thẳng thắn đánh giá và nêu rõ trong báo cáo các tồn tại hạn chế và tìm ra các nguyên nhân để có phương hướng khắc phục, tôi không nhắc lại chi tiết. Tuy nhiên, với những tồn tại do nguyên nhân chủ quan cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm khắc phục.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, Bí thư Huyện uỷ Gia Lâm Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh 5 nhiệm vụ then chốt Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đó là: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, 17/17 chỉ tiêu thành phố giao, 21/21 chỉ tiêu huyện giao về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt cần quan tâm thực hiện các chỉ tiêu về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và nhóm chỉ tiêu về bảo hiểm. 

Tiếp tục thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực ngân sách, nhất là nguồn lực từ đất đai để phục vụ công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn, đảm bảo cân đối ngân sách huyện năm 2024. Đặc biệt, một số khoản thu dự kiến khả năng thực hiện thấp như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh... cần được quan tâm thực hiện.

Chuẩn bị việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, phương án nhân sự tại các xã, thị trấn trong diện sắp xếp đơn vị hành chính. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện phối hợp các sở, ngành Thành phố hoàn thiện cá điều kiện về quy hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thành lập Quận. Phấn đấu trong năm 2024, hoàn thành hồ sơ trình Trung ương về Đề án thành lập quận và các phường thuộc quận Gia Lâm. 

Đồng thời tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết và 05 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Huyện khóa 22; từ đó, làm căn cứ xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

Nhóm nội dung về đầu tư xây dựng, UBND huyện cũng đề xuất BCH Đảng bộ huyện cho ý kiến về các nội dung về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của huyện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 huyện Gia Lâm đợt 2, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; cụ thể: Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công đối với 36 dự án.

Về Dự thảo Nghị quyết của HĐND về các biện pháp đảm bảo thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm. Từ 1/7/2023, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện việc thực hiện dân chủ ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ còn hạn chế, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Do đó, UBND huyện đề xuất HĐND huyện ban hành Nghị quyết về các biện pháp đảm bảo thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm nhằm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, quy định của Luật dân chủ và các văn bản quy định của trung ương, thành phố và huyện về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về Đề cương Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa 22 trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chủ động tham mưu, xây dựng Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội.

Phấn đấu năm 2024, hoàn thành hồ sơ trình Trung ương về Đề án thành lập quận Gia Lâm - ảnh 3
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu kiến nghị, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là đối với cấp cơ sở cần thực hiện tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch; giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại tố cáo phát sinh, không để xảy ra điểm nóng; UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan cần tích cực quan tâm vấn đề thu tiền sử dụng đất, đôn đốc thu nợ thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm bảo đảm hoàn thành thu ngân sách của huyện…

 

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

(PNTĐ) - Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ các cấp đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ cựu thanh niên xung phong, nữ thương binh trên địa bàn huyện Đan Phượng và Quốc Oai. Đây là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các nữ chiến sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.
Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

(PNTĐ) - Ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” (Chỉ thị 34), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế. Đến nay, tròn 10 năm Chỉ thị 34 đi vào cuộc sống, từ sự đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, văn minh, giàu đẹp hơn.