Góc nhìn:

Phát huy sức mạnh nội lực từ thắng lợi Cách mạng tháng Tám

HOÀNG NHẤT
Chia sẻ

(PNTĐ) -Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8/1945 không chỉ tạo bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam, mà còn để lại bài học về phát huy sức mạnh nội lực từ sự đoàn kết của Đảng, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xuyên suốt quá trình phát triển đất nước sau này, bài học phát huy sức mạnh nội lực đó vẫn còn nguyên giá trị và được Đảng, Nhà nước vận dụng trong mỗi giai đoạn phát triển đất nước.

Sức mạnh nội lực đại đoàn kết toàn dân tộc ta đã tạo nên truyền thống tốt đẹp mà không phải dân tộc nào cũng có được. Dựa vào đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy tinh thần "Đem sức ta mà giải phóng cho ta" để cùng Đảng lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Bấy giờ, thế giới cũng như các thế lực xâm lược nước ta không thể ngờ được rằng một dân tộc còn lạc hậu, nghèo nàn, chịu ách đô hộ trong thời gian dài, một đất nước chỉ có 20 triệu người dân lại có thể dùng sức mạnh nội lực để giành chính quyền, độc lập dân tộc. 

Sức mạnh nội lực ấy được phát huy từ sự đoàn kết trong Đảng. Từ sự đoàn kết thống nhất, Đảng đã phát huy được sức mạnh trí tuệ và đường lối đúng đắn. Việc phát huy sức mạnh nội lực trong Đảng không chỉ là sự phấn đấu cho hàng ngũ của Đảng muôn ngàn người như một, thống nhất duy nhất một ý chí, mà còn là sự kiên quyết loại trừ ra khỏi Đảng những phần tử giả danh cộng sản chui vào Đảng để phá hoại. Cán bộ, đảng viên trong Đảng đều vì lợi ích chung của cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu để quần chúng noi theo. 

Cùng với đó, sức mạnh nội lực còn được phát huy cao độ từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm, Đảng biết tin vào dân, hiểu dân, quy tụ sức mạnh nhân tâm để kết hợp giữa ý Đảng lòng dân, tạo nên một thế trận đoàn kết vững chắc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc này đã được Đảng xác định từ trước đó khi cho ra đời Mặt trận Việt Minh vào tháng 5/1941. Mặt trận Việt Minh đã hướng tới mở rộng và củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc lên một tầm cao mới. Đó là đại đoàn kết nhân dân có hệ tư tưởng, có tổ chức, có lãnh đạo để tạo nên một sức mạnh nội lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là yếu tố quyết định tới thắng lợi nhanh chóng của cuộc Cách mạng tháng Tám. Bằng chứng là chỉ trong vòng nửa tháng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên một thắng lợi vĩ đại rúng động địa cầu. Lần đầu tiên, một đất nước nhỏ bé lại chiến thắng một kẻ thù lớn mạnh, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, có chủ quyền.

Nhờ phát huy sức mạnh nội lực đó, sau 35 năm đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có uy tín, vị thế cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, cùng với thành tựu đã đạt được, nước ta vẫn còn đối diện với nhiều thách thức khi nạn tham nhũng, tiêu cực vẫn còn tồn tại, sự phân hóa trong xã hội vẫn còn, tác động của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…, tình hình diễn biến hòa bình vẫn còn phức tạp.

77 năm trôi qua, vận dụng bài học lịch sử từ cuộc Cánh mạng tháng Tám năm 1945, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục xác định vấn đề cơ bản, nhất quán và xuyên suốt là tăng cường phát huy sức mạnh nội lực - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Đảng đã bổ sung, phát triển thêm những nội dung mới như: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải luôn gắn liền với việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân; phải tăng cường từ cơ sở với các cơ chế và thể chế ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Đồng thời, phải gắn với việc chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng và phát triển các bộ phận cấu thành trong khối đại đoàn kết, nhất là những bộ phận chủ chốt.

 Và gắn liền theo đó là thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn những biểu hiện của "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng nói chung và đảng viên nói riêng. Có như vậy, sức mạnh nội lực mới tạo đà để đất nước phát triển hùng cường như mục tiêu đã đề ra. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất

(PNTĐ) - Tại Công ty Dịch vụ Khí – đơn vị chủ trì về công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các thiết bị trên công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, đạt được hiệu quả cao, làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Tập huấn về ứng dụng công nghệ số và kỹ năng marketing online cho 75 phụ nữ khởi nghiệp

Tập huấn về ứng dụng công nghệ số và kỹ năng marketing online cho 75 phụ nữ khởi nghiệp

(PNTĐ) -  Ngày 23/9, Hội LHPN TP. Hà Nội tổ chức chương trình Tập huấn “Ứng dụng công nghệ số và kỹ năng maketting online cho phụ nữ khởi nghiệp”. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hảo, Ủy viên BCH Hội LHPN thành phố, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cùng đại diện Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN Việt Nam.