Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Chia sẻ

Chiếm 50,4% dân số thành phố và có mặt ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, phụ nữ Thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV,góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, ba cuộc vận động, hai khâu đột phá và ba nhiệm vụ trọng tâm gắn với quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và 8 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI); nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua; hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện; khích lệ, động viên chị em chủ động học tập nâng cao trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp, tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lao động sản xuất, kinh doanh, đổi mới phương pháp làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, phấn đấu đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; nữ công chức, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô còn khéo léo, đảm đang trong thực hiện vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, nuôi dạy con, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, vun đắp giữ gìn tổ ấm gia đình.

Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình, phần việc thiết thực đã được các cấp Hội triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi như “Mái ấm tình thương”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang”, xuất cơm từ thiện, nồi cháo nghĩa tình, chăn ấm cho phụ nữ nghèo, xe đạp cho em đến trường... mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình và cộng đồng, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư.

Các đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ phong tràophụ nữ và hoạt động Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hộiĐại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2016-2021.Các đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuyên truyền, vận động phụ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, Thủ đô và tổ chức Hội, Hội phụ nữ Thành phố đã chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, các chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI, khóa XVII) tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ, hội viên phụ nữ, phát huy nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội thông qua hoạt động về nguồn, gặp mặt nhân chứng lịch sử, thi tìm hiểu 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, 90 năm Ngày thành lập Đảng, 90 năm Ngày thành lập Hội, 55 năm phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”... Phát động cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình với trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai hiệu quả gắn với thực hiện dự án 3 Đề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, Đề án 404 “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Phát huy vai trò của Báo Phụ nữ Thủ đô trong tuyên truyền về xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc thông qua chuyên mục “Góc tư vấn-hành trang xây tổ ấm”, tuần san Đời sống gia đình, cuộc thi viết về “Các vấn đề gia đình thời nay”.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện đồng bộ, thực chất. Hoạt động đối ngoại nhân dân được duy trì tốt, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội LHPN Hà Nội và các tổ chức có chung mối quan tâm đến bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong và ngoài nước được mở rộng. Chất lượng hoạt động Hội và cán bộ Hội được nâng lên; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, số lượng phụ nữ tham gia tổ chức Hội tăng cao.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh gắn với thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”. Các cấp Hội đã tập trung phát huy nội lực giúp nhau trong hội viên, phụ nữ; hỗ trợ thành lập và nâng cao hiệu quả các mô hình liên kết phát triển kinh tế; tăng trưởng và quản lý tốt các nguồn vốn gần 7.000 tỷ đồng cho hơn 160.000 lượt phụ nữ vay; phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, góp phần tích cực nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ.

Các cơ sở Hội tích cực vận động phụ nữ dồn ô đổi thửa, hiến đất làm đường, góp công sức xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 92.600  lao động, trong đó có 73% lao động nữ.

Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” được triển khai hiệu quả gắn với các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nhân, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; động viên phụ nữ mạnh dạn, tự tin khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đề xuất nhiều ý tưởng mới, cho ra đời các sản phẩm sáng tạo mang thương hiệu của phụ nữ...

Các mô hình đoạn đường, tuyến phố phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa; mô hình “Biến chân rác thành vườn hoa”; “Phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xanh - sạch - đẹp thân thiện với môi trường”, mô hình “Sạch đồng ruộng”, “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình”... tiếp tục được các cấp Hội triển khai nền nếp, tạo được chuyển biến, góp phần để lại dấu ấn của phụ nữ Thủ đô trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

HỒNG QUÂN

Tin cùng chuyên mục

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

(PNTĐ) - Ngày 28/5/2022, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” biểu dương các nữ vân động viên, huấn luyện viên tiêu biểu đạt HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp

Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

(PNTĐ) - Việt Nam đang là một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp để dịch chuyển sản xuất. Điều này khiến xuất khẩu từ Việt Nam gia tăng đột biến, khiến Việt Nam dễ trở thành đối tượng theo dõi, điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bổ sung hoặc chế tài xử phạt của nước nhập khẩu.