Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn hóa

Chia sẻ

Học tập là làm theo Bác thực sự đã thấm đến hội viên, lan tỏa sâu rộng trong chị em về thực hành lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần tích cực phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình. Đó là chia sẻ của đồng chí Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình tại Đại hội.

Đồng chí Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình phát biểu tại Đại hộiĐồng chí Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình phát biểu tại Đại hội.

Tham luận nội dung “Vận dụng và triển khai sáng tạo việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các hoạt động Hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh” tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, đồng chí Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình cho biết: Những năm qua, với tình cảm, niềm kính yêu vô hạn, cán bộ, hội viên phụ nữ quận Ba Đình luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là niềm vinh dự và tự hào của phụ nữ toàn quận. Bám sát chỉ đạo của Hội LHPN Thành phố Hà Nội và Quận ủy Ba Đình, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp Hội phụ nữ quận cụ thể hóa, gắn kết với phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” góp phần xây dựng đô thị văn minh. Các mô hình làm theo Bác của phụ nữ quận đều thể hiện tinh thần “Dân vận khéo”: vận động, hướng dẫn, cổ vũ đông đảo phụ nữ và gia đình tham gia như: mô hình “Hoa trong phố”,”Tuyến phố xanh” “Sân chơi cộng đồng”, “Tường bích họa”, “Bếp ăn ấm tình - vượt qua đại dịch”, “Tấm áo yêu thương”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”... Tất cả đều thấm nhuần tinh thần “Liêm chính, chí công vô tư “của Bác trong huy động nguồn lực lăn xả vào các chiến dịch quyết tâm bảo đảm An dân, An sinh, An ninh, An toàn trên địa bàn Quận, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Hội LHPN quận Ba Đình khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học và làm theo gương BácHội LHPN quận Ba Đình khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học và làm theo gương Bác.

Học tập là làm theo Bác thực sự đã thấm đến hội viên, lan tỏa sâu rộng trong chị em về thực hành lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần tích cực phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp vào phần thưởng cao quý giành cho Đảng bộ và nhân dân Quận Ba Đình: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trong “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2021. 

Trong nhiệm kỳ mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, tổ chức Hội và mỗi phụ nữ Thủ đô tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc cụ thể hóa và triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động Hội cần được coi là giải pháp quan trọng; trong đó nội dung tham gia xây dựng đô thị văn minh cần các cấp Hội phụ nữ Thành phố tiếp tục nghiên cứu vận dụng có sát với đặc thù địa phương.

Hội LHPN quận Ba Đình tặng áo làm mát cho lực lượng tuyến đầu chống dịchHội LHPN quận Ba Đình tặng áo làm mát cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đồng tình với giải pháp mà văn kiện trình Đại hội đã nêu, đồng chí Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình  trao đổi thêm một số vấn đề tại Đại hội:

Thứ nhất, tôi cho rằng, với vai trò, vị thế của Thủ đô thì vận dụng tư tưởng của Bác trong hoạt động Hội trước hết cần hướng đến việc tham gia xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa. Bác Hồ từng nói “Đời sống mới không phải là cái gì cao xa, khó khăn mà chỉ là sửa lại những việc cần thiết trong đời sống hàng ngày đó là cách ăn, cách ở, cách mặc, cách đi lại, cách làm việc”. Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn hóa chính là đi cùng với việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, để phụ nữ và trẻ em luôn sống trong môi trường an toàn, bình đẳng, tiến bộ thì cần phải vận động, hướng dẫn phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh; giữ gìn nét đẹp Thanh lịch của người Hà Nội, góp phần xây dựng hình ảnh Thành phố vì hòa bình, Thủ đô an toàn, thân thiện.

Xây dựng nếp sống văn minh chính là thực hiện nghiêm các Quy tắc ứng xử của Thành phố mọi lúc, mọi nơi. Với Hội LHPN quận Ba Đình, trong nhiệm kỳ mới chúng tôi phát động và triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp, thanh lịch, văn minh, trọng khách”với 4 đề án, chương trình (đề án “Xây dựng chi hội văn minh – Hội viên thân thiện”, đề án chiến lược truyền thông “Nét đẹp phụ nữ Ba Đình”, chương trình “Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp với môi trường”, chương trình: “Cử chỉ đẹp - Hạnh phúc lớn”) nhằm vận động, thực hiện, truyền thông, quảng bá hình ảnh duyên dáng, thanh lịch, năng động của phụ nữ Ba Đình; tập trung vận động phụ nữ kinh doanh, dịch vụ, phụ nữ làm việc tại các khu di tích lịch sử, văn hóa đề cao lòng tự trọng, sự thân thiện, mến khách để mỗi người đến với Ba Đình sẽ có những ấn tượng tốt đẹp nhất.

Thứ hai, tổ chức Hội cần tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ Thủ đô (với vai trò là người phụ nữ trong gia đình, người công dân của xã hội) sống có trách nhiệm với cộng đồng và thượng tôn pháp luật. Cùng với việc đề xuất triển khai các đề án, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ; các cấp Hội cần chủ động nắm bắt, phát hiện, lên tiếng và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc định hướng, cung cấp thông tin, vận động phụ nữ tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo phụ nữ tham gia các hoạt động trái pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ ba, trong tổ chức hoạt động Hội cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân vận khéo để phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Với Bác mọi việc đều cần phải “Lấy dân làm gốc”, “dân làm chủ” và “làm lợi cho dân”; “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong vận động phụ nữ tham gia giữ gìn cảnh quan đô thị, Hội LHPN Ba Đình đề xuất thay đổi nội dung “ba sạch” trong Cuộc vận động của Hội từ “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp” thành “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch phố” cho phù hợp với yêu cầu công tác bảo vệ môi trường Thủ đô; Huy động sự tham gia của các ngành, các đơn vị, tổ chức thông qua các cơ chế, chương trình phối hợp để xây dựng, nhân thêm các đoạn đường/tuyến phố nở hoa kiểu mẫu; các sân chơi xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ em; những tuyến phố văn minh thương mại, những khu  đô thị xanh do phụ nữ tự quản.  

Thứ tư, vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ để xây dựng lực lượng nòng cốt, tiên phong dẫn đầu trong thi đua xây dựng đô thị văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc:“Việc nước lấy đoàn thể làm cốt cán. Việc đoàn thể lấy cán bộ làm cốt cán”, “Cán bộ nào phong trào đó”. Trong việc vận động xây dựng đô thị văn minh thì cán bộ Hội phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo lựa chọn cách làm; gương mẫu đi đầu, thực hành trước để lôi cuốn cộng đồng làm theo. Hội cũng cần hỗ trợ, bồi dưỡng  cho chị em cán bộ cơ sở các kỹ năng tham mưu, đề xuất, kỹ năng vận động; Tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề chuyên sâu về kỹ năng xây dựng mô hình, thường xuyên chia sẻ, tham quan học tập các mô hình hay/cách làm sáng tạo.

“Tôi tin rằng nhiệm kỳ tới đây, vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội tham gia xây dựng đô thị văn minh chắc chắn sẽ có nhiều khởi sắc mới, góp phần xây dựng Thủ đô ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn”, đồng chí Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình nhấn mạnh

 NHÓM PHÓNG VIÊN 

Tin cùng chuyên mục

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

(PNTĐ) -Sáng ngày 6/2, hòa chung không khí phấn khởi của cả nước trong ngày hội tòng quân, 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 với 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Trong số này có cả những nữ tân binh.
182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

(PNTĐ) - Hòa chung không khí ngày hội giao nhận quân của cả nước, sáng nay (6/2/2023), tại quảng trường Trung tâm hành chính, huyện Mê Linh đã tổ chức trọng thể Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn đưa 182 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.