Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Hội đồng quốc phòng và an ninh

Chia sẻ

(PNTĐ) - (PNTĐ) – Chiều 8/4, Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội biểu quyết phê chuẩn danh sáchQuốc hội biểu quyết phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia 

Với 449/449 đại biểu tham gia (93,54% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành,

Tin cùng chuyên mục