Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 22/5, báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 tăng 15 bậc so với năm 2021 (từ thứ 87/146 quốc gia lên thứ 72/146 quốc gia). Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực được thu hẹp. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định; đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng, có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tỷ số giới tính khi sinh vẫn có xu hướng gia tăng

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, đến cuối năm 2023 có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của Chiến lược đến năm 2025; 3/20 chỉ tiêu đạt một phần, 2 chỉ tiêu tiệm cận với mục tiêu đề ra đến năm 2030, có 12 chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn so với năm 2022. 

Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung báo cáo

Bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, thông tin và truyền thông tiếp tục là những điểm sáng, có nhiều tiến bộ so với những năm trước.

Tuy nhiên, có 4 chỉ tiêu còn khoảng cách nhất định so với mục tiêu đề ra đến năm 2025, đặc biệt là tỷ số giới tính khi sinh vẫn có xu hướng gia tăng, việc thí điểm triển khai cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới còn gặp những khó khăn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Báo cáo của Chính phủ về thành tựu công tác bình đẳng giới trong năm 2023 đã nhấn mạnh, lĩnh vực bình đẳng giới ngày càng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Hệ thống văn bản pháp luật, chính sách tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới. Quốc hội, Chính phủ đã chú trọng việc thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong luật, pháp lệnh và văn bản dưới luật; nghiêm túc giám sát, đánh giá tình hình thực thi các văn bản chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp

Công tác truyền thông về bình đẳng giới tiếp tục được tăng cường; sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các giải pháp thúc đẩy trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhịp nhàng, hiệu quả. Các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từng bước phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ…

Phụ nữ ngày càng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 tăng 15 bậc so với năm 2021 (từ thứ 87/146 quốc gia lên thứ 72/146 quốc gia). Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực được thu hẹp. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định; đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng, có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách - ảnh 3
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh báo cáo

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, lần đầu tiên vượt trên 30% kể từ Quốc hội khóa VI, từ thứ 71 vươn lên vị trí thứ 55 trên thế giới, thứ 4 châu Á. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tăng ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng ở Ban Chấp hành Trung ương là 9,5%, cấp ủy trực thuộc Trung ương là 15,79%, cấp ủy trên cơ sở là 16,5%, cấp cơ sở là 22,37%. 
Trong lĩnh vực kinh tế, lao động: 3 chỉ tiêu của mục tiêu 2 tại Chiến lược đề ra đến năm 2025 đều đã đạt. Thu nhập của lao động nữ được cải thiện. Phụ nữ chiếm 55% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm khoảng 51% tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình có nhiều thay đổi tích cực, ngày càng bình đẳng, độc lập trong gia đình và xã hội. 
Các thành tựu về bình đẳng giới đã góp phần nâng cao vai trò, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày 9/4/2024, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Chấp hành cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027. 

Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị chưa tương xứng với trình độ, năng lực của phụ nữ hiện nay và chưa đạt được chỉ tiêu của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Bà Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi. Phụ nữ Việt Nam chiếm 57,82% dân số cao tuổi và có tỷ lệ cao hơn so với nam giới là người cao tuổi ở tất cả các nhóm tuổi, nhóm tuổi càng cao thì tỷ lệ phụ nữ càng lớn. Cách mạng công nghiệp 4.0 bên cạnh những thuận lợi thì người lao động đối diện với nhiều thách thức về việc làm, đặc biệt là lao động nữ. 
Ủy ban Xã hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm đảm bảo cơ cấu nữ trong việc dự kiến, phân bổ, xác định cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ khóa 2026-2031. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội quan tâm, phối hợp thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách - ảnh 4
Các đại biểu dự kỳ họp

Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới; thực hiện nghiêm việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030”; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.

Tiếp tục có chính sách phù hợp trong ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động, nội dung về bình đẳng giới, lập ngân sách có trách nhiệm giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới.

Tin cùng chuyên mục

MB nằm trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

MB nằm trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

(PNTĐ) - Ngày 18/6/2024, Tạp chí Fortune (Mỹ) chính thức công bố MB là một trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Fortune 500 là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới, bảng xếp hạng (BXH) FORTUNE Southeast Asia 500 cũng là BXH đầu tiên dành riêng cho khu vực Đông Nam Á của FORTUNE.
Tổng cục Thuế Việt Nam và Tổng cục Thuế Liên bang Nga ký Bản ghi nhớ về hợp tác (MOU)

Tổng cục Thuế Việt Nam và Tổng cục Thuế Liên bang Nga ký Bản ghi nhớ về hợp tác (MOU)

(PNTĐ) - Tổng cục Thuế thông tin, ngày 20/6 tại Hà Nội, bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từ ngày 19-20/6/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Liên bang Nga Daniil Egorov đã ký bản ghi nhớ MOU về hợp tác giữa hai Cơ quan thuế.
Nữ Tổng biên tập đầu tiên và tơ “Nữ giới chung“

Nữ Tổng biên tập đầu tiên và tơ “Nữ giới chung“

(PNTĐ) - Năm 1917, nữ trí thức Sương Nguyệt Anh ở tuổi 53 nhờ có tài năng viết lách và uy tín trong giới cầm bút ái quốc Sài Gòn được mời làm chủ bút tờ báo nữ đầu tiên và duy nhất lúc đó đang chuẩn bị ra đời là tờ Nữ giới chung (dịch là Tiếng chuông nữ giới). Số nhà 155 đường Taberd, Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Du, quận 1, TPHCM) chính là địa chỉ được chọn đặt tòa soạn Báo Nữ giới chung ngày đó.
Nữ phóng viên 9x và dự án kết nối người Việt

Nữ phóng viên 9x và dự án kết nối người Việt

(PNTĐ) - Được đào tạo nền tảng kiến thức, kỹ năng về nghề báo ở Việt Nam, sau đó thực hành làm báo ở nhiều quốc gia, đặc biệt là tại Mỹ trong thời gian cả thế giới “chao đảo” vì dịch Covid-19 với vai trò người đưa tin độc quyền cho nhiều tờ báo lớn ở Việt Nam... Đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà không phải nhà báo nào cũng có cơ hội trải qua như cô gái 9x Nguyễn Thị Ngân Hà (Milly Nguyen).
Chuyện nghề của nhà báo nữ

Chuyện nghề của nhà báo nữ

(PNTĐ) - Nghề báo không hề nhẹ nhàng, với phụ nữ càng vất vả hơn. Nhưng vượt lên trên thử thách và khó khăn của công việc, các nữ nhà báo vẫn luôn thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề; ngày đêm sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng để phục vụ độc giả, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp trong cuộc sống.