Quận Nam Từ Liêm quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Năm 2023 là năm với nhiều ý nghĩa, dấu mốc quan trọng, năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận; đặc biệt là năm thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chào mừng 10 năm Ngày thành lập Quận, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở cần đẩy mạnh, tăng tốc hơn nữa trong năm 2023 tạo đà cho những năm tới và cả nhiệm kỳ 2020-2025…

Nội dung trên được đồng chí Trần Đức Hoạt - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh tại hội nghị Giao chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; Ký giao ước thi đua năm 2023 sáng 21/12.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy giao chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận năm 2023 cho các tổ chức cơ sở đảng với kết nạp 180 đảng viên mới và phát triển 5 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ban Thường vụ Quận ủy giao chỉ tiêu kết nạp đối với khối các Phường là 122; Khối cơ quan thuộc quận quản lý là 8 chỉ tiêu; Khối cơ quan thuộc Trung ương, Thành phố quản lý là 31chỉ tiêu; khối doanh nghiệp là 19 chỉ tiêu.

Quận Nam Từ Liêm quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Nam - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận công bố Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND quận cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các phường và các đơn vị thuộc quận.

Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế trên địa bàn là 13-14%; Cơ cấu kinh tế: Thương mại, dịch vụ 61,6%; công nghiệp - xây dựng 38,3%; nông nghiệp 0,1%; Thu NSNN trên địa bàn là 8.664,9 tỉ đồng; Chi cân đối NSNN địa phương 1.130,756 tỉ đồng.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 2,97; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 6,7%; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 89%; Tỷ lệ TDP được công nhận và giữ vững “Tổ dân phố văn hóa” 87,8%; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 82,9%; Số người lao động được tạo việc làm 4.500 người; Tỷ lệ dân số luyện tập TDTT thường xuyên 44,5%; Duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế 100%; Tỷ lệ bao phủ BHYT 93,5%; Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 43%; Tỷ lệ đối tượng tham gia BHTN trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 39%. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 2%.

Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày 100%.

Biên chế công chức và lao động hợp đồng của đơn vị là 2.674 người. Trong đó cán bộ, công chức 364 người; viên chức 1.968 người; hợp đồng 342 người.

Quận Nam Từ Liêm quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 - ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Quốc Nam - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận công bố Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

Phát động phong trào thi đua năm 2023, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện chủ đề của năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, với tinh thần quyết tâm cao nhất, Chủ tịch UBND quận kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, tồn tại để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung vào 20 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đô thị, quản lý đất đai; xây dựng chính quyền. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, các phòng, ban, ngành và UBND các phường cần khẩn trương xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2022 và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 được giao; khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Trên cơ sở dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2023, cần tăng cường công tác quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế. Đảm bảo chi ngân sách, tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các phường đã phát biểu hưởng ứng, đề xuất các chỉ tiêu riêng, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp phù hợp, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 mà Quận ủy, HĐND, UBND quận giao.

Quận Nam Từ Liêm quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 - ảnh 3
Đồng chí Trần Đức Hoạt - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận kết luận hội nghị

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận, với một tinh thần mới, quyết tâm mới, lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị hiệp quản và UBND các phường đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Quận Nam Từ Liêm quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 - ảnh 4
Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Hoạt - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tạo đà cho nửa sau giai đoạn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để công tác này thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; chú trọng những nhân tố mới, điển hình; đặc biệt có xây dựng những điển hình trong phong trào thi đua, xây dựng, tích góp thành tích qua các kỳ để đạt được thành tích cao hơn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với rèn luyện năng lực thực tiễn, có khát vọng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trước mắt, tập trung tổ chức các hoạt động, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho Nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(PNTĐ) - Sáng 7/2, UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức năm 2023 và công bố quyết định lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và đông đảo nhân dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.