Sự tín nhiệm của cử tri

Chia sẻ

Một trong những tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và được nhân dân tín nhiệm. Do đó, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri về ứng cử viên và ý kiến biểu quyết của cử tri có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-ĐCTUBMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN quy định, những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú sẽ không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Như vậy, sự tín nhiệm của cử tri được xem là yếu tố quyết định việc ứng cử viên đó có đủ tâm, đủ tài để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND - trở thành người đại diện và chịu trách nhiệm trước cử tri và nhân dân bầu ra mình, sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQVN, sau Hội nghị hiệp thương lần 2, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử. Từ ngày 21/3-13/4, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đã được diễn ra trên phạm vi cả nước.

Kết quả từ các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho thấy sự tin tưởng cũng như mức độ tín nhiệm của cử tri với các ứng cử viên đủ đức đủ tài được giới thiệu ra ứng cử lần này rất cao.

Tại Hội nghị lấy kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 100% đại biểu cử tri nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cơ trú, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cam kết nếu được vinh dự trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông sẽ đề xuất với Quốc hội và các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra các chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển bền vững.

Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng được 100% cử tri tham dự biểu quyết nhất trí giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV tại Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do UBND, ủy ban MTTQ phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri, đồng chí Chủ tịch nước nhấn mạnh: ĐBQH, đại biểu HĐND cần cố gắng nỗ lực hết mình thực hiện những trọng trách được giao, luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, đáp lại niềm tin của Đảng, Nhà nước, tiếp tục gắn bó với nhân dân, cử tri.

Lần lượt tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú trên cả nước, các ứng cử viên hiện đang ở các vị trí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tư lệnh các bộ, ban, ngành của Trung ương, địa phương đều cam kết trước cử tri đưa ra các chương trình hành động cụ thể nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đáp ứng lại sự kỳ vọng, tin tưởng, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cũng như cử tri cả nước.

Nhà nước này của là của dân, do dân và vì dân. Vì thế tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, cử tri nhất quyết loại bỏ những ứng cử viên không đủ tâm, đủ tài để đại diện cho cử tri điều hành, lãnh đạo lãnh đất nước. Minh chứng cho điều đó là tại TP Hồ Chí Minh, 1 ứng cử viên đại biểu Quốc hội chỉ đạt 2% cử tri tín nhiệm.

Vì thế hi vọng, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, những ứng cử viên nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao của cử tri sẽ thực hiện lời hứa của mình trước dân, không phụ lòng "Dân tin, Đảng mến, cử tri tín nhiệm".

Hạ Thi

Tin cùng chuyên mục