Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền với công tác phụ nữ

Chia sẻ

"Mong muốn các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ của thành phố", đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ phát biểu tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí , Bí thư quận ủy Tây HồĐồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tham luận nội dung "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với công tác phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay"  tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa XV trình tại Đại hội và thống nhất cao với việc xác định rõ 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cùng với 02 khâu đột phá trong giai đoạn 2021 - 2026, tạo định hướng rất quan trọng cho hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ thủ đô trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng,Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ nhấn mạnh:  Với một lực lượng rất đông đảo, chiếm hơn 50,4% dân số, phụ nữ Thủ đô luôn tự hào vì đảm đương vai trò quan trọng trong gia đình và có vị thế trong xã hội. Có được sự ghi nhận đáng trân trọng đó là do phụ nữ Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ Thành phố, của các cấp, các ngành đối với việc  thúc đẩy bình đẳng giới và công tác phụ nữ.

Được tham gia Đại hội, tự hào về đội ngũ cán bộ nữ Thủ đô ngày càng trưởng thành, tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hiện nay, Thành phố có 29 đồng chí là nữ Bí thư, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND và UBND quận, huyện, thị xã; có 27 chị là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các đoàn thể.  

 Nhiệm kỳ cấp ủy Đảng 2020-2025, tỷ lệ nữ thành ủy viên đạt 19,7% (tăng 7,7% so với nhiệm kỳ trước), có 04 chị tham gia Ban thường vụ Thành ủy, chúng tôi rất tự hào, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thường trực Thành ủy là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên cấp quận huyện đạt 24,1% (tăng 8,03% so với nhiệm kỳ trước), cấp ủy viên tại các chi đảng bộ cơ sở chiếm 26,3% (tăng 3,6% so với nhiệm kỳ trước).

Tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu trúng cử HĐND cấp thành phố đạt 25,26% (tăng 1,5%), cấp huyện 33,37% (tăng 3,28%), cấp xã 39,75% (tăng 11,22%). Đây cũng chính là kết quả của quá trình thực hiện kiên trì, đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ nữ của Thành phố trong những nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng là sự ghi nhận  sự nỗ lực cố gắng rèn luyện, khẳng định năng lực của mỗi cán bộ nữ Thủ đô.

Đối với quận Tây Hồ, tỷ lệ nữ cấp ủy quận đạt 30%, nữ đại biểu HĐND quận 32,45%, cao hơn mức bình quân chung của thành phố. 54% cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của quận là phụ nữ.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Quận ủy thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Quận và cơ sở; quan tâm đảm bảo bình đẳng giới, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý nhà nước. Các cấp Hội đã khẳng định vai trò hết sức tích cực trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các qui định của địa phương. Có một điều mà chúng tôi thấy rất tâm đắc là càng trong khó khăn, thử thách; nhất là trong công tác phòng chống dịch covid-19, với tinh thần “ chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ” hoạt động công tác hội và phong trào thi đua của chị em phụ nữ càng được phát huy. Với sự chỉ đạo định hướng của Hội Phụ nữ Thành phố, Hội phụ nữ Quận Tây Hồ có rất nhiều sáng kiến, có nhiều  mô hình hay tham gia như  xây dựng phong trào “chi, tổ phụ nữ an toàn-3 không 3 có”, tổ chức  các mô hình :“Đi chợ hộ”, mô hình “Bếp ăn ấm tình vượt qua mùa dịch”, mô hình làm “cơm nắm muối vừng”, tích cực tổ chức kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản đối với các huyện ngoại thành, hưởng ứng chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, thiết thực quan tâm chăm lo cho phụ nữ và gia đình hoàn cảnh khó khăn, nữ lao động nhập cư trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội... Có rất nhiều tấm gương nữ y bác sỹ trong lực lượng tuyến đầu tận tâm tận lực; tấm gương các bác, các chị tình nguyện tham gia tổ covid cộng đồng, tham gia tổ tự quản bảo vệ vùng xanh an toàn không quản ngại nắng mưa; sớm, tối, rất đáng trân trọng.

Phụ nữ quận Tây Hồ với mô hình cơm nắm muối vừng để tham gia ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịchPhụ nữ quận Tây Hồ với Mô hình “Cơm muối vừng - Ấm tình mùa dịch” ủng hộ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lê Thị Thu Hằng cũng đã nêu ra một số hạn chế trong công tác phụ nữ của quận nói riêng cũng như công tác phụ nữ của Thành phố, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến bình đẳng giới và công tác phụ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý ở một số ngành, cơ quan, đơn vị chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng phụ nữ Thủ đô. Công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ nữ còn bị động, khép kín trong từng ngành, từng địa phương. Chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội phụ nữ ở một số cơ sở chưa cao...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để công tác phụ nữ Thủ đô tiếp tục phát triển, đồng chí Lê Thị Thu Hằng cũng đã đề nghị: Thành ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 10/5/2018 của Thành ủy của Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của Thành phố Hà Nội trong tình hình mới”,các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong đó quan tâm chủ ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, luận chuyển và bố trí sử dụng cán bộ nữ, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (nghị quyết 28 ngày 3.3.2021 của Chính phủ)...tới các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, các tầng lớp phụ nữ và nhân dân Thủ đô. HĐND, UBND Thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ  chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em của Thủ đô, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của thành phố Hà Nội, các giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, phát hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền với công tác phụ nữ - ảnh 3

Về phía Hội LHPN Thành phố đồng chí Lê Thị Thu Hằng mong muốn các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ của thành phố, nhất là tham mưu về công tác cán bộ nữ, vai trò của Hội trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện hoạt động đối thoại hiệu quả thực chất; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, những bức xúc của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng Hội cơ sở. Tăng cường tập hợp thu hút phát triển hội viên.

“Với trách nhiệm của mình, tôi cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành ủy để lãnh đạo công tác phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN quận Tây Hồ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của quận và Thủ đô”, đồng chí Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Bám sát thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng: Bám sát thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

(PNTĐ) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu bám sát thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, làm đến đâu chắc đến đó để luật pháp đi thẳng vào cuộc sống, tháo gỡ được các điểm nghẽn, nút thắt, góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.
Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 500.000 đồng/tháng

Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 500.000 đồng/tháng

(PNTĐ) - Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng/người/tháng hiện nay lên 500.000 đồng/người/tháng đối với người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH hằng tháng.