Thường Tín: Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Chia sẻ

Sáng 5/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

 Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, sau một năm triển khai thực hiện, xác định rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng của Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình một cách đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành của huyện tập trung xây dựng và tổ chức triển khai đề án thực hiện 10 chương trình của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) và 9 chương trình công tác của Huyện ủy Thường Tín; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy đề ra, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ; đổi mới lề lối làm việc; thông qua cải cách thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các chính sách an sinh xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Quang cảnh buổi kiểm traQuang cảnh buổi kiểm tra

Trong triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, các cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai hoạt động theo quy định một cách tiết kiệm, có ý nghĩa, kiểm soát không ảnh hưởng đến hoạt động của tập thể, cá nhân, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Huyện ủy kiến nghị Trung ương và thành phố tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban Chỉ đạo 35 để đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch; đồng thời nghiên cứu bố trí chức danh cán bộ văn phòng đảng ủy xã, thị trấn là cán bộ chuyên trách để nâng cao trách nhiệm cán bộ trong công tác tham mưu, giúp việc cho đảng ủy các xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong thực hiện việc tang văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường; nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính…, phấn đấu năm sau đạt kết quả tốt hơn.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ là những nội dung hết sức quan trọng, có liên quan chặt chẽ với nhau, do đó Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện trong thời gian qua của các cấp ủy Đảng trực thuộc.

Đánh giá báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín được chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, tuy nhiên đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu cần làm rõ hơn các kết quả đạt được, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo những ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra. Trong đó, bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 trong thời gian qua…

Nhấn mạnh việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Đảng bộ huyện Thường Tín cần chú trọng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm triển khai thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành ủy thật khoa học, hiệu quả. Với tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện chú trọng công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và lưu ý thực hiện tốt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khai thác triệt để tiềm năng sẵn có để huyện phát triển thực sự bền vững...

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục