Đảng Đoàn Hội LHPN Hà Nội- Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội:

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng ngày 5/9/2023, Đảng Đoàn - Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố; quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, ngày 31/8/2023, Đảng đoàn Hội LHPN Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai số 12/KH-ĐĐPN triển khai trong hệ thống tổ chức Hội Phụ nữ các cấp, Đảng ủy cơ quan Hội cũng ban hành Kế hoạch triển khai trong cơ quan chuyên trách Thành Hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã truyền đạt nội dung các kế hoạch triển khai của Đảng đoàn và Đảng ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ CQ Hội LHPN Hà Nội.

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc  - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội yêu cầu 6/6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU trong kỳ sinh hoạt tháng 10

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của tập thể, lãnh đạo Hội Phụ nữ, các ban, đơn vị, cán bộ Hội các cấp, cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ cơ quan Hội LHPN Hà Nội; Tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp.

Kế hoạch đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU gồm: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của tập thể, cán bộ Hội các cấp, cá nhân cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ CQ chuyên trách Thành Hội; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp; cán bộ, đảng viên CQ Thành Hội; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, vai trò giám sát phản biện xã hội của tổ chức Hội

Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội yêu cầu toàn thể CCVCNLĐ CQ Hội LHPN Hà Nội cần tăng cường nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; không ngừng nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, thái độ, hiệu quả đối với công việc được giao; tăng cường phát hiện, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Cá nhân các đồng chí ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Hội LHPN Hà Nội, Đảng ủy viên, cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm quy chế, quy định và nghiêm túc nhận trách nhiệm trước tập thể nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nếu cán bộ, công chức viên chức thuộc quyền quản lý không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khuyến khích và động viên kịp thời CCVCNLĐ CQ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng đoàn và Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy yêu cầu trong kỳ sinh hoạt tháng 10, triển khai sinh hoạt chuyên đề điểm về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU tại 01 chi bộ, sau đó triển khai đến toàn bộ chi bộ trực thuộc Đảng ủy; Các chi bộ thực hiện quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU tới tất cả các đảng viên; yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn; kiểm tra, rà soát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

Thông qua hoạt động quán triệt, các cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ CQ Hội LHPN Hà Nội đã nắm rõ các nguyên tắc quản lý, thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc đưa thông tin lên mạng; tích cực chia sẻ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

HĐND TP lựa chọn chất vấn là đúng, trúng và thiết thực

HĐND TP lựa chọn chất vấn là đúng, trúng và thiết thực

(PNTĐ) - Ngày 8/12, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua các Nghị quyết báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND TP về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của TP Hà Nội; Nghị quyết về thành lập 2 Đoàn giám sát của HĐND TP và Nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

(PNTĐ) - Sáng 8/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Theo đó, thu ngân sách năm 2024, UBND TP xây dựng dự toán thu là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng do tính thêm dự toán thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại, tăng 2,2% so với ước thực hiện năm 2023.