Vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) -Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội ngày 21/9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Hội Nông dân TP Hà Nội

Vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao - ảnh 1

Đồng chí Đinh Tiến Dũng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Hội Nông dân TP Hà Nội

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: “Vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Thành ủy và các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện với quyết tâm cao, cách làm bài bản, khoa học, đúng nguyên tắc, đạt kết quả toàn diện và nổi bật. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Những thành tựu to lớn đó có được là nhờ sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có đóng góp quan trọng của nông dân Thủ đô, của tổ chức Hội Nông dân thành phố. Điều này được minh chứng rõ nét qua công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân thành phố Hà Nội hiện có 466.403 cán bộ, hội viên nông dân, sinh hoạt tại hơn 2.500 chi Hội, thuộc 406 cơ sở Hội và 18/18 huyện, thị xã; là đơn vị có số hội viên và cơ sở Hội lớn thứ 3 cả nước (chỉ sau tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An).

Vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao - ảnh 2

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát huy truyền thống lao động sáng tạo của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Thủ đô, với những kết quả đã đạt được, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các danh hiệu thi đua của Hội Nông dân Việt Nam cùng nhiều khen thưởng của thành phố.

Bên cạnh những kết quả tích cực, dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của công tác Hội và phong trào nông dân thành phố.

Để khắc phục hạn chế cần giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, nâng cao vị thế của tổ chức Hội và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô, tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, được thể hiện cô đọng trong chủ đề đại hội và cũng là quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao - ảnh 3
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu (ảnh Viết Thành)

Phó Bí thư Thường trực  đề nghị đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam để đưa vào Chương trình hành động nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời đề nghị quan tâm một số nhiệm vụ sau:

Một là, tổ chức Hội phải khẳng định vị thế trong xã hội và trong lòng người dân; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và thành phố với nông dân, xây dựng các cấp Hội thật sự vững mạnh. Cùng với việc đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ Hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, phải thực sự đồng hành với nông dân Thủ đô; làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hai là, Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tập trung quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, định hướng lớn về thực hiện chính sách “tam nông” trong giai đoạn hiện nay, đó là: “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; quán triệt, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là các chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII) như: Chương trình số 04, Chương trình 06 và Chương trình 08 gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

Trong đó, các cấp Hội cần tích cực, chủ động, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu; kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác của tổ chức; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí và trách nhiệm của Thủ đô, đã được nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đó là: “Xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển”.

Vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao - ảnh 4
Quang cảnh đại hội

Ba là, đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân, đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới để mỗi người dân nông thôn thấy được mình là chủ thể, được tham gia bàn bạc dân chủ, quản lý, giám sát thi công các dự án xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Quan tâm chú trọng vận động nông dân tích cực bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn; tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, tự giác giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự bình yên cho nông thôn ngay từ cơ sở.

Tiếp tục tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội cũng như đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; tổ chức cho nông dân tham gia góp ý vào hệ thống pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân; thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò, quyền làm chủ của người dân.

Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, Hội Nông dân thành phố cần tăng cường hợp tác để học hỏi kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và ứng dụng tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế từng địa phương, tạo nên chuỗi giá trị và thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Thủ đô.

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của “Quỹ hỗ trợ nông dân”, tăng cường các nguồn vốn ưu đãi cho nông dân, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp...

 

 

Tin cùng chuyên mục

Chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm để kịp thời tháo gỡ

Chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm để kịp thời tháo gỡ

(PNTĐ) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khoá XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị HĐND Thành phố chọn các lĩnh vực được Thành uỷ tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.
Doanh nghiệp hàng đầu Bộ Xây dựng sử dụng tiêu chuẩn cách đây gần 40 năm, đã hết hiệu lực

Doanh nghiệp hàng đầu Bộ Xây dựng sử dụng tiêu chuẩn cách đây gần 40 năm

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) – doanh nghiệp hàng đầu trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng tiêu chuẩn cách đây gần 40 năm, đã hết hiệu lực tại khu Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, HUD Sơn Tây, Đông Tăng Long, TP HCM, Đồng Văn, tỉnh Hà Nam… trong bối cảnh dư luận dậy sóng vì các vấn đề xây dựng gây mất an toàn phòng cháy làm chết hàng chục người thời gian gần đây.
Hà Nội năm thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày

Hà Nội năm thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày

(PNTĐ) - Chiều 4/12, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, ngày 1/12/2023 tại thành phố Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất), Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) đã vinh danh Hà Nội là Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023.