Đảng ủy CQĐH Tổng Công ty Khí Việt Nam sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025

TRÍ THÀNH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty (CQĐH), được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS, ngày 19/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Văn phòng Đảng ủy TCT. Về phía Đảng bộ CQĐH có các Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc, đại diện của các tổ chức đoàn thể và các đồng chí trong BCH Đảng bộ CQĐH.

Đảng ủy CQĐH Tổng Công ty Khí Việt Nam sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 1
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tọa Hội nghị gồm: Đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Công luận - Phó Bí thư Đảng ủy CQĐH.

Hội nghị đã nghe đồng chí Triệu Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy CQĐH báo cáo Sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ; đồng thời kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ CQĐH đối với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ CQĐH nhiệm kỳ 2020-2025 từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đơn vị từ đầu nhiệm kỳ đến nay (5/2023); qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm.

Nhìn lại hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ CQĐH của nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2023 cho thấy: Mặc dù có nhiều yếu tố khó khăn do đại dịch Covid-19, một số xung đột xảy ra trên thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế chung cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. BCH đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tổng công ty/ đơn vị; Thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Đảng ủy CQĐH Tổng Công ty Khí Việt Nam sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 2
Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sâu sắc

Các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra về cơ bản là đạt được hơn cả mong đợi trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn đặc biệt là chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ là tổ chức đảng được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao, cán bộ, đảng viên luôn được đánh giá, phân loại từ mức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực công tác của cấp ủy thông qua đào tạo, bồi dưỡng, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục; cần bổ sung nhân sự có chuyên môn về công tác đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhằm xây dựng Đảng bộ xứng tầm là tổ chức đảng đi đầu của Đảng bộ TCT.

Đảng ủy CQĐH Tổng Công ty Khí Việt Nam sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 3
Ý kiến đóng góp của đại diện Đoàn thanh niên

Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ CQĐH Tổng công ty cũng đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH toàn nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh sẽ có nhiều thách thức do bối cảnh vĩ mô, thị trường hết sức khó khăn, đặc biệt khối lượng công việc chuyên môn mà CQĐH phải tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát khá nhiều; một số công việc cần được xử lý nhanh trong bối cảnh hệ thống quy định pháp luật với hoạt động sản xuất, kinh doanh khí đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều vướng mắc khi thực hiện; cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh; các điều kiện SXKD không thuận lợi như giai đoạn trước đây.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự trình bày các tham luận, thảo luận về các nội dung báo cáo, qua đó đưa ra được những định hướng, giải pháp góp phần triển khai tốt hơn các nội dung công tác cho nửa nhiệm kỳ còn lại. Các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sâu sắc đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy CQĐH Tổng Công ty Khí Việt Nam sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ CQĐH

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS chúc mừng những thành quả đã đạt được trên mọi mặt trong nửa nhiệm kỳ qua; đánh giá cao vai trò của Đảng bộ CQĐH luôn đi đầu gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trò của một Đảng bộ có vị trí đặc biệt quan trọng trong Đảng bộ PV GAS.

Đồng chí Bí thư Nguyễn Thanh Bình cũng đã trao đổi, định hướng đồng thời chỉ đạo, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng về yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động của Đảng bộ CQĐH trong thời gian tới. Khẳng định vị thế của Đảng bộ đầu não, Đảng bộ CQĐH cần duy trì tâm thế của đảng bộ kiểu mẫu, đi đầu nêu gương, luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm, quyết liệt đổi mới, tiến bước với khí thế mới, góp phần to lớn vào thành công của toàn Đảng bộ PV GAS những năm tiếp theo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư biểu dương kế hoạch hành động hoàn chỉnh, các ý kiến đóng góp thẳng thắn, tinh thần đoàn kết và sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức để xây dựng cơ sở đảng vững mạnh. Tin tưởng với nỗ lực chung sức đồng lòng vì những mục tiêu chung, Đảng bộ CQĐH sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, góp phần vào những thành tích nổi bật của toàn Đảng bộ PV GAS.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tổng kết hội nghị, đồng chí Triệu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy CQĐH Tổng công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, cũng như các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự để đưa vào dự thảo báo cáo trình hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo và cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ CQĐH từ nay đến cuối nhiệm kỳ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của PV GAS.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Bí quyết giữ năng lượng sáng tạo liên tục

Bí quyết giữ năng lượng sáng tạo liên tục

(PNTĐ) - Sáng tạo được xem là “linh hồn” của những người làm sáng tạo nội dung. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh, họ phải không ngừng tìm kiếm các ý tưởng mới. Năng lượng và sự tỉnh táo là hai yếu tố quan trọng cần duy trì liên tục mỗi ngày.
Vietjet tặng bảo hiểm toàn diện Sky Care cho tất cả đường bay Úc, lên đến 100 triệu đồng

Vietjet tặng bảo hiểm toàn diện Sky Care cho tất cả đường bay Úc, lên đến 100 triệu đồng

(PNTĐ) - Tưng bừng khai trương các đường bay thẳng đến Úc, Vietjet đã mang đến cho hành khách những dịch vụ chất lượng hấp dẫn và đặc biệt tặng ngay gói bảo hiểm toàn diện Sky Care với quyền lợi bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng (*), áp dụng cho khách hàng mua vé các chặng bay thẳng giữa Việt Nam đến Úc từ ngày 25/4/2023.
Lần đầu tiên bay thẳng Đà Lạt – Busan chỉ từ 0 đồng, Vietjet thôi!

Lần đầu tiên bay thẳng Đà Lạt – Busan chỉ từ 0 đồng, Vietjet thôi!

(PNTĐ) - Tiên phong mở đường bay thẳng Đà Lạt – Busan, kết nối thành phố ngàn hoa lãng mạn với thành phố biển Busan lớn nhất Hàn Quốc, Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi cực sốc áp dụng cho tất cả các đường bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc chỉ từ 0 đồng từ ngày 25-27/4/2023.