Cách làm hay trong phát triển Đảng gắn với quản lý, sàng lọc đảng viên tại Hà Nội

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 8/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết thực hiện đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022, Quy định số 09-QĐ/TU ngày 24/10/2022 và Kế hoạch số 121- KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tại hội nghị, nhiều đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay công tác phát triển đảng viên, triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Tăng cường “sức trẻ” cho Đảng và đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ

 Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết: Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU và Kế hoạch 121-KH/TU của Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức quán triệt các nội dung các văn bàn của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên đảm bảo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thống nhất trong toàn Đảng bộ Thành phố.

 Công tác phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ học vấn và chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên mới ngày càng nâng cao; độ tuổi và cơ cấu nghề nghiệp tương đối phù hợp; công tác tạo nguồn, phát triển đảng trong học sinh, sinh viên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường “sức trẻ” cho Đảng và đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.  Quy trình thủ tục kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, phát thẻ đảng viên, đề nghị tặng huy hiệu Đảng được quan tâm thực hiện, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ; công tác quản lý đảng viên có chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực, chủ động, tập trung tìm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý, thường xuyên phối hợp với cấp ủy địa phương, trao đổi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên theo định kỳ và đột xuất để phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn hàng ngày trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bộ Thành phố.

Việc ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" của Đảng bộ Thành phố đã giúp các đảng viên dễ dàng tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đặc biệt trong việc cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động. Việc triển khai thực hiện phần mềm điều hành quản lý đảng viên đã giúp các cấp ủy cơ sở giảm tải thời gian tra cứu thông tin hồ sơ đảng viên; tạo sự  thống nhất, đồng bộ trong việc sử dụng các mẫu văn bản trong nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với gần 40 cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung liên quan đến phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đến nay, đã có 2.127.518 cán bộ, đảng viên truy cập phần mềm này. Từ khi triển khai đến nay, toàn thành phố đăng tải 30.805 tin, bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Cách làm hay trong phát triển Đảng gắn với quản lý, sàng lọc đảng viên tại Hà Nội - ảnh 1
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Phạm Thanh Học phát biểu
tại hội nghị.

Nhằm nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả của “Sổ tay đảng viên điện tử”, đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nền nếp, bài bản phần mềm đến từng đảng viên, nâng cao nhận thức, ý thức của cấp ủy Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Biên tập phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của các cơ quan, đơn vị; tập huấn cho Tổ thư ký tin, bài phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” từ thành phố đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị chia sẻ tại hội nghị, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì luôn quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của đối với công tác kết nạp đảng viên; thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, ban hành đầy đủ các văn bản để thực hiện có hiệu quả công tác này.

Đặc biệt, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, huyện ủy viên phụ trách xã thường xuyên quan tâm, đôn đốc việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên tại các khu dân cư, các xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Các cấp ủy cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao tính nêu gương của đội ngũ đảng viên ở khu dân cư để quần chúng thấy được vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của đội ngũ đảng viên, qua đó xác định động cơ, mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên.

Hằng năm, từ quý III, Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc rà soát, khảo sát, lập danh sách nguồn kết nạp đảng viên cho năm sau.

Đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong triển khai 3 nhóm nội dung quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong triển khai 3 nhóm nội dung quan trọng gồm: công tác phát triển đảng; việc quản lý, rà soát, sàng lọc nhằm kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ TP.

Cách làm hay trong phát triển Đảng gắn với quản lý, sàng lọc đảng viên tại Hà Nội - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết, trong 3 nhóm nội dung trên có nhiều vấn đề khó và mới trong thực tiễn, song nhiều địa phương trên địa bàn TP đã có cách làm hay, sáng tạo, bài bản nên việc triển khai Đề án số 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nhận thức của cấp ủy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu đối với 3 nhóm vấn đề trên được nâng cao.

“Nhiều đơn vị, địa phương làm tốt công tác phát triển đảng thời gian qua, đặc biệt là tìm nguồn bồi dưỡng, đào tạo, kết nạp từ học sinh, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, quân nhân dự bị, tân binh chuẩn bị nhập ngũ…” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Nhấn mạnh về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để triển khai hiệu quả Đề án số 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan khác, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý các địa phương, đơn vị chú trọng công tác phát triển đảng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử tự hào của dân tộc để các em có lý tưởng, tình yêu nước, qua đó khích lệ các em học sinh, sinh viên không ngừng học tập và đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

“Trách nhiệm này thuộc về cấp ủy các cấp, Bí thư chi bộ tại các nhà trường để góp phần đào tạo, bồi dưỡng các em học sinh, sinh viên kết nạp Đảng. Việc đào tạo và bồi dưỡng các em là một quá trình lâu dài từ các trường THPT đến các trường đại học, cao đẳng” - Phó Bí thư Thành ủy nêu.

Trên cơ sở thực tiễn, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô cần xây dựng đề án riêng phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ. Đối với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Thành đoàn Hà Nội cần có hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể đối với các đảng viên mới được kết nạp, trong đó có các đảng viên là sinh viên từ các tỉnh, TP khác về học tập tại Hà Nội.  Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên với cách làm mới, sáng tạo của các địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác quản lý, rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, chú trọng đến việc rà soát, xóa tên cũng như việc chuyển đảng cho các đảng viên sao cho thuận tiện, hiệu quả.

Đối với 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” của Đảng bộ TP, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị tăng cường cung cấp các thông tin cơ sở, đặc biệt là những thông tin mang tính định hướng dư luận trong bối cảnh hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng iHanoi với mã QR

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng iHanoi với mã QR

(PNTĐ) - Ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi được ra mắt với mục tiêu kết nối người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố. Để hỗ trợ người dân thuận tiện sử dụng, Sở TTTT Hà Nội đã hướng dẫn cài đặt ứng dụng với các bước đơn giản.
Ngày Dân số Thế giới 11/7: Nhiều giải pháp ổn định và nâng cao chất lượng dân số

Ngày Dân số Thế giới 11/7: Nhiều giải pháp ổn định và nâng cao chất lượng dân số

(PNTĐ) - Thành phố Hà Nội là một trong hai tỉnh thành còn duy trì được mức sinh thay thế trong bối cảnh xu thế giảm sinh đang lan rộng trên cả nước. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ổn định quy mô dân số, thành phố Hà Nội đã đặt ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt tỷ lệ sinh thay thế 2,1 con đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ vào năm 2025.  hiện nay.
Chủ tịch nước Tô Lâm đến Vientine, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Vientine, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào

(PNTĐ) - Sáng nay, 11/7 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientine, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào từ 11 đến 12/7 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.