Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số ​

QUANG HẢI
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cần xác định lấy chuyển đổi số là trọng tâm, từ đó xác định nhận thức về vị trí, vai trò, tầm nhìn của mình về chuyển đổi số để đi đầu trong chuyển đổi số, đồng thời tham mưu chính xác, tạo đột phá cho thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và ký chương trình phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở TT&TT Hà Nội, trong năm 2022, Sở đã tích cực tham mưu cho TP Hà Nội về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và xây dựng TP thông minh. 

Nổi bật là việc tham mưu Ban cán sự đảng UBND TP trình Thường trực Thành ủy Nghị quyết của Thành ủy về Chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, để thể hiện mạnh mẽ hơn nữa vai trò và trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy. Huy động nguồn lực của toàn bộ hệ thống chính trị TP, nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân về tính cấp thiết của chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh, thực hiện yêu cầu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT cũng tích cực phối hợp với Văn phòng UBND TP, Công an TP, đơn vị triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoàn thành kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến thử nghiệm với CSDL quốc gia về Dân cư theo hướng dẫn, phục vụ xác thực thông tin công dân trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC. Phối hợp các đơn vị của Bộ Công an đánh giá an toàn toàn thông tin hệ thống trước khi kết nối CSDL dân cư.

Đối với lĩnh vực bưu chính - viễn thông, Sở TT&TT đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông đảm bảo hạ tầng hoạt động của Tổng đài điện thoại 1022 TP Hà Nội phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Cùng Sở Y tế và các doanh nghiệp viễn thông triển khai vận hành hệ thống tin nhắn SMS brandname của phần mềm quản lý F0 tại nhà.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông trên địa bàn TP trong năm 2022 đã được nâng cao. Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của TP, trọng tâm là công tác triển khai các nghị quyết của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII; các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và các sự kiện đối ngoại của Thủ đô và đất nước.

Sở TT&TT cũng là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai giai đoạn II của “Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025”, từng bước ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp.

Đối với công tác xử lý tin giả, tin sai sự thật trên môi trường mạng, Hà Nội hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sự quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng này. Trong năm 2022, Sở TT&TT đã rà soát, thẩm định, gỡ bỏ 220 video clip trên YouTube, 109 đường link bài viết trên Facebook có dấu hiệu vi phạm pháp luật gửi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị Công ty Google, Meta gỡ bỏ.

Trong năm 2022, các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố cũng có nhiều bước tiến ấn tượng. Với gần 8.000 doanh nghiệp, doanh thu của mảng này đạt hơn 300 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 9,35% tổng doanh thu CNTT cả nước), thu hút được khoảng hơn 160.000 lao động. Các doanh nghiệp CNTT hoạt động trên địa bàn TP đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ CNTT, công nghệ số, đa dạng, tiên tiến về công nghệ, hỗ trợ phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của TP.

Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số  ​ - ảnh 1
Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng thông tin về những kết quả ngành TT&TT đã làm được trong năm 2022

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Sở TT&TT sẽ tập trung vào việc tham mưu UBND TP báo cáo Ban Cán sự Đảng TP xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Thành ủy về Chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình đã đề ra. Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng TP Hà Nội năm 2023 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc TP tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số, CNTT làm nền tảng cho phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số TP Hà Nội, bao gồm: Triển khai các Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số TP Hà Nội đến năm 2025; Kế hoạch phát triển Công nghiệp CNTT đến năm 2025. Trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm CNTT, công nghệ số; hạ tầng cho công nghiệp CNTT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá về công nghiệp CNTT, công nghệ số.

Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025; kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn TP.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của TP trên trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Thẩm định, kịp thời ngăn chặn, bóc, gỡ những thông tin xấu, độc tác động tiêu cực đến cộng đồng trên không gian mạng.

Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số  ​ - ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã nêu rõ những kết quả đạt được nói chung của thành phố trong năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của ngành Thông tin và Truyền thông Thủ đô. Về nhiệm vụ năm 2023, đồng tình với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 27 nhiệm vụ cụ thể mà Sở đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải yêu cầu Sở cần xác định lấy chuyển đổi số là trọng tâm, từ đó xác định nhận thức về vị trí, vai trò, tầm nhìn của mình về chuyển đổi số để đi đầu trong chuyển đổi số, đồng thời tham mưu chính xác, tạo đột phá cho thành phố.

Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số  ​ - ảnh 3
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp công tác với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đồng thời, công tác quản lý Nhà nước về thông tin và báo chí trên địa bàn TP cũng được tiếp tục đẩy mạnh. Sở đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc phối hợp các cơ quan báo chí tổ chức tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP, các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố. Kiểm soát tốt thông tin trên mạng, tích cực xử lý các thông tin xấu, độc tác động tiêu cực tới cộng đồng.

Hiện hạ tầng được xác định là một trong ba trụ cột của chuyển đổi số nhưng với Hà Nội, đây chưa thực sự là khâu đột phá quan trọng. Mặc dù chủ trương của Thành phố có rồi nhưng hạ tầng số của Thành phố vẫn chưa tạo ra đột phá để tạo ra tài nguyên số. Hà Nội đã xác định tài nguyên số là nguồn tài nguyên quan trọng trong tương lai. Do đó, Sở TT&TT phải có tham mưu, đề xuất cho Thành phố nhằm cụ thể hóa việc hoàn thiện và phát huy hiệu quả của hạ tầng số trong thời gian tới.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trong năm 2023, Sở TT&TT cần tập trung vào xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đảm bảo ba tiêu chí đủ-sạch-sống. Trang bị hệ thống CNTT cho TP theo hướng hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh thuê ngoài cũng như phối hợp với mạng lưới chuyên gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT cần giữ vai trò chủ trì trong việc xây dựng lại mạng lưới phối hợp với các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP. Việc tích cực đồng hành với các cơ quan báo chí chính là cách tốt nhất cũng như hiệu quả nhất để tuyên truyền các chủ trương, chính sách cũng như quảng bá hình ảnh Thủ đô tới người dân trên cả nước.

"Ngoài ra, Sở TT&TT cũng cần tích cực đóng góp vào việc xây dựng thể chế, chính sách cho ngành TT&TT Thủ đô. Bên cạnh thể chế chung của toàn quốc, thể chế của Hà Nội phải đột phá, phải đi trước. Việc đưa các chính sách này vào luật Thủ đô là cơ hội cực kỳ quan trọng, tạo đột phá cho ngành TT&TT, do đó Sở TT&TT cần tập trung vào nội dung này"- Phó Chủ tịch Hà Minh Hải đưa ra yêu cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký chương trình phối hợp công tác với các đơn vị: Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Trung tâm Internet Việt Nam (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông); ký chương trình phối hợp công tác với Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Năm 2023: Hà Nội có 4.240 tân binh nhập ngũ

Năm 2023: Hà Nội có 4.240 tân binh nhập ngũ

(PNTĐ) -Năm 2023, Hà Nội có 4.240 tân binh nhập ngũ, trong đó 3.500 công dân nhập ngũ quân đội và 740 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND. Đặc biệt có 737 thanh niên ở Hà Nội có trình độ đại học, cao đẳng lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch Quốc hội: Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

(PNTĐ) - Tối 3/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Báo Phụ nữ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi Lễ công bố và trao Giải Búa Liềm vàng.
Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

(PNTĐ) -Chiều 3/2, kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những ý nghĩa của công tác Cải cách hành chính (CCHC) trong việc tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp, nền kinh tế.
Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PNTĐ) - Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.