Hà Nội luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô đối với quá trình phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 20/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng. Tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đã nêu 5 đề xuất nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hà Nội đối với sự phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày kế hoạch triển khai hoạt động Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng 6 tháng cuối năm 2023.

Hội đồng được thành lập nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng.

Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương sẽ thảo luận, bàn bạc và xây dựng Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bền vững với trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp hiệu quả cao, hữu cơ tuần hoàn trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hà Nội luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô đối với quá trình phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. 

Tham luận tại Hội nghị Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng Sông Hồng, do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch là thuận lợi rất lớn để các địa phương tổ chức thực hiện theo cơ chế điều phối, thúc đẩy phát triển Vùng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, ngay sau khi có các Nghị quyết của Trung ương, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, ban hành các Chương trình hành động, kế hoạch triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện đặc thù của Thủ đô. Trong đó, luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô đối với quá trình phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Hà Nội xác định xây dựng thể chế phát triển Thủ đô là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang xây dựng đồng thời Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để tạo lập không gian phát triển mới, chú trọng các liên kết phát triển vùng và tạo lập nguồn lực mới từ nguồn tài nguyên nhân văn, tài nguyên số... "Đây là nội dung mới, phức tạp trong điều kiện các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng đang trong quá trình nghiên cứu triển khai xây dựng"- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhận định.

Bên cạnh đó, Thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để tạo đột phá về thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và lợi thế so sánh của Thủ đô. Sớm đưa Thủ đô trở thành hạt nhân, là động lực phát triển của Vùng và cả nước theo định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia mới được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81 ngày 09/01/2023.

Nhấn mạnh thành phố Hà Nội định hướng phát triển kinh tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; giai đoạn 2026 - 2030 tăng từ 8,0-8,5%/năm. Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt khoảng 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thành phố tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng dịch vụ thông minh; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển công nghiệp Thủ đô theo hướng công nghệ cao, hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng phát thải các bon thấp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số, quan tâm đầu tư cho phát triển kinh tế số, xã hội số…

Hà Nội luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô đối với quá trình phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước - ảnh 2
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cũng khẳng định: Hà Nội nói riêng và các địa phương trong Vùng nói chung sẽ tham gia phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động liên kết vùng; hỗ trợ lẫn nhau để khai thác và phát huy tối đa các lợi thế so sánh của mỗi địa phương. Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tích cực, chủ động tham gia công tác lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng; phối hợp với các địa phương trong Vùng để triển khai các cơ chế liên kết, đảm bảo sự phát triển thống nhất theo Quy hoạch vùng, như: cơ chế cung cấp thông tin; phối hợp đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng liên kết vùng; cơ chế hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực…

Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng điều phối vùng, với vị trí và vai trò là Thủ đô, là hạt nhân và là trung tâm của Vùng đồng bằng sông Hồng và với trách nhiệm “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đề xuất 5 nội dung nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hà Nội đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới, cũng như để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8-2-2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TƯ.

Một là, trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức, cần khẩn trương đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển Vùng; tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương với các địa phương trong Vùng sớm xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên vượt trội, có tính đột phá cao cho phát triển Vùng. Đối với Thủ đô Hà Nội, trước mắt là việc xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) theo đúng kế hoạch.

Hai là, tăng cường hợp tác, liên kết toàn diện, thực tế và hiệu quả để xây dựng và phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế chất lượng cao, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Tiếp tục tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển các quan hệ hợp tác song phương, hợp tác đa phương giữa các địa phương trong Vùng; trên cơ sở hợp tác kinh tế, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng tính hiệu quả và thiết thực trong hợp tác.

Thành phố Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương tạo điều kiện cho thành phố thực hiện các mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và Nghị quyết số 30-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Ba là, xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển Vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tích hợp, đa ngành; gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ; giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; giữa phát triển kinh tế với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành cho được các chuỗi giá trị ngành, sản phẩm của Vùng.

Đối với Thủ đô Hà Nội, trước mắt là tiếp tục phối hợp cùng các cấp, các ngành triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây sẽ là cơ sở để sắp xếp, tổ chức phân bố không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong quá trình xây dựng quy hoạch sẽ tính tới việc liên kết, kết nối vùng mà Hà Nội đóng vai trò trung tâm.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Hà Nội đóng vai trò là trung tâm, vùng động lực phát triển, tạo sự liên kết, phát triển vùng.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tập trung vào các chỉ số thành phần còn thấp.

Tập trung đầu tư xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, trước mắt hoàn thành xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các cơ sở của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội. Với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

Năm là, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, chú trọng hạ tầng giao thông vận tải, thúc đẩy các hoạt động liên kết, phát triển của vùng bằng các tuyến đường bộ, đường sắt liên vùng. Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, hệ thống đường kết nối theo quy hoạch và phù hợp với kiến trúc, cảnh quan; phấn đấu hoàn thành xây dựng dự án Đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô trước năm 2027; nghiên cứu chuẩn bị đầu tư đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến đường sắt tốc độ cao Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân...

Thúc đẩy đầu tư các công trình, dự án hạ tầng du lịch và các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, khác biệt, có chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh trong vùng để kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng mở rộng thị trường du lịch, xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trước mắt tập trung đầu tư phát triển một số sản phẩm, khu, điểm du lịch gắn với di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, du lịch xanh của các địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp Tết Trung thu

(PNTĐ) - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam vừa có công văn đề nghị sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023.
Hà Nội và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý đô thị và xúc tiến du lịch

Hà Nội và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý đô thị và xúc tiến du lịch

(PNTĐ) -Sáng 26/9, tại thành phố Quảng Châu, Thủ phủ tỉnh Quảng Đông, tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông).
Cần hành động để đảm bảo chỗ ở an toàn cho công nhân, người lao động

Cần hành động để đảm bảo chỗ ở an toàn cho công nhân, người lao động

(PNTĐ) - Sáng 24/9, tại Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị (KT&ĐT) phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) hợp tác tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đảm bảo chỗ ở an toàn cho công nhân: Từ mục tiêu đến hành động”.