Hội LHPN TP Hà Nội: Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội

Chia sẻ

(PNTĐ) - Hội LHPN Tp Hà Nội thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thuộc Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Hội LHPN TP Hà Nội thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thuộc Hội LHPN thành phố Hà Nội đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại Hội LHPN Hà Nội và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các sở, ban, ngành Thành phố; Hội LHPN các quận, huyện, thị xã Thành phố biết đăng ký dự tuyển.

1. Vị trí thi tuyển:

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thuộc Hội LHPN thành phố Hà Nội.

2. Số lượng: 01 người

3. Đối tượng đăng ký dự thi

3.1. Đối tượng đăng ký tham gia bắt buộc

- Công chức, viên chức đang công tác tại các ban, đơn vị thuộc Hội LHPN Hà Nội được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, quy hoạch Phó ban thuộc Hội LHPN Hà Nội.

- Đối tượng quy định nêu trên được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

+ Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

+ Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

3.2. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi tự nguyện

- Phó Chủ tịch Hội LHPN các quận, huyện, thị xã có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm ít nhất 02 năm, được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, quy hoạch Phó ban thuộc Hội LHPN Hà Nội hoặc chức danh tương đương.

- Công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội được quy hoạch chức danh tương đương (cấp phó phòng).

4. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

4.1. Tiêu chuẩn chung

* Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng, tôn trọng sự lãnh đạo và sẵn sàng chấp hành sự phân công công tác của lãnh đạo ban, đơn vị và lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, lãng phí, cục bộ và tiêu cực khác. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình. Trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm, sống giản dị, khiêm tốn.

- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

* Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên

- Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương  bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo quy định.

4.2. Yêu cầu năng lực chuyên môn, quản lý

- Nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; am hiểu về công tác Hội và phong trào phụ nữ; kiến thức về giới; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và lĩnh vực công việc được giao phụ trách.

- Có khả năng chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, kiến nghị sửa đổi, tổ chức thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn… liên quan tới lĩnh vực, hoạt động của Trung tâm.

- Tham gia quản lý, điều hành công việc do Giám đốc phân công; Chủ động tham mưu đề xuất kế hoạch hoạt động của lĩnh vực chuyên môn, công việc được giao; tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao); kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của các phòng chuyên môn và của Trung tâm. Đánh giá, xếp loại nhân sự thuộc mảng công việc được giao phụ trách; Tổng hợp báo cáo, đề xuất các kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công; Sử dụng thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản theo quy định.

4.3. Ngạch viên chức: là chuyên viên trở lên

4.4. Yêu cầu khác:

- Công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 5 năm

- Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định

5. Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản kê khai tài sản;

- Bản cam kết công tác ít nhất 3 năm theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ; quyết định tuyển dụng, quyết định lương hiện hưởng; quyết định bổ nhiệm chức vụ (nếu có); văn bản quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ).

- Các văn bản của cơ quan quản lý cán bộ, công chức: Bản kiểm điểm đảng viên có xác nhận của cấp ủy nơi sinh hoạt đảng; Bản nhận xét, đánh giá của đảng ủy cấp trên nơi người dự thi đang công tác; Ý kiến nhận xét bằng văn bản của tập thể lãnh đạo nơi người dự thi công tác; Văn bản của cấp có thẩm quyền đang quản lý cán bộ đồng ý cho dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

- Thí sinh trúng tuyển cần bổ sung kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ.

6. Thời gian nhận hồ sơ

Kể từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 30/5/2023 (15 ngày làm việc)

7. Địa điểm nhận hồ sơ

- Hội LHPN Hà Nội (qua Ban Tổ chức Kiểm tra - tầng 3, trụ sở số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội – đ/c Nghiêm Thị Công – Phó Ban Tổ chức Kiểm tra)

- Chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu

8. Thời gian tổ chức thi tuyển

8.1. Thi viết

- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội về chuyên ngành, lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm, bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ; truyền thông và tổ chức sự kiện; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc Trung tâm và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Hình thức thi: Đề mở, ứng viên được sử dụng tài lệu dạng giấy trong phòng thi

- Dự kiến thi ngày 08/6/2023

- Thí sinh dự thi viết đạt trên 50 điểm sẽ được tham gia thi trình bày đề án

8.2. Thi trình bày Đề án

- Thí sinh dự tuyển đạt kết quả thi viết (50 điểm trở lên) phải xây dựng và nộp Đề án để Hội đồng thi tuyển tổ chức thi trình bày đề án.

- Nội dung Đề án: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trung tâm; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn và nội dung chuyên đề khác phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định.

- Hình thức thi:

+ Chấm điểm xây dựng đề án

+ Bảo vệ đề án (Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo)

+ Trả lời câu hỏi của Hội đồng

- Thời gian thi: dự kiến  20/6/2023 (thí sinh nộp đề án về Ban Tổ chức – Kiểm tra trước ngày 15/6/2023)

Thời gian thi chính thức, địa điểm, phòng thi… Hội LHPN Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể gửi tới thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển.

Theo P.V

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tìm giải pháp cho bài toán kinh tế báo chí Việt Nam

Tìm giải pháp cho bài toán kinh tế báo chí Việt Nam

(PNTĐ) - Ngày 14/6/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”.  Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thường niên mang tên “Diễn đàn báo chí tháng Sáu” với 3 phiên họp, thảo luận bàn về những thành công, hạn chế, những vấn đề bất cập trong kinh tế báo chí tại Việt Nam hiện nay.
Xem xét thông qua dự thảo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô

Xem xét thông qua dự thảo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô

(PNTĐ) - Chiều 13/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố thường kỳ tháng 6/2024 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND Thành phố và theo Chương trình công tác năm 2024 của UBND thành phố.
Hà Nội sẽ có ứng dụng công dân Thủ đô số (iHaNoi)

Hà Nội sẽ có ứng dụng công dân Thủ đô số (iHaNoi)

(PNTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự kiến ngày 28/6/2024, UBND TP sẽ thực hiện việc công bố theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.