Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII chính thức khai mạc

VÂN NHI
Chia sẻ

(PNTĐ) -Từ ngày 21- 23/11/2022 diễn ra Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy.

Hội nghị sẽ nghe các tờ trình, báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025; báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến vào Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố; định mức phân bổ ngân sách của thành phố giai đoạn 2023-2025; đề án quản lý, sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội; nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy; chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thử XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng này, trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các Báo cáo, Đề án, Tờ trình; đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình ra Hội nghị.

Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII chính thức khai mạc - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Về một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2022, năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2023-2025 của Thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết, tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như Thành phố đang phải đương đầu nhiều vấn đề lớn, dự báo nhiều khó khăn, thách thức; khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là khó khăn. Do đó, đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng, trúng đưa Thủ đô phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và đầu tư công năm 2022 của Thành phố. Trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và sự cần thiết đề xuất tiếp tục thực hiện chủ đề này trong năm 2023. Đồng thời đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và thủ tục hành chính và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất các giải pháp khắc phục một cách căn cơ.

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội, Bí thư Thành uỷ cho biết, tại Hội nghị Thành ủy chuyên đề tháng 8/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thông qua Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo đồng bộ giữa các quy định phân cấp của Thành phố và căn cứ tình hình thực tiễn của Thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã đề xuất cập nhật, điều chỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách của Thành phố cho giai đoạn 2023-2025.

Từ đó, Bí thư Thành uỷ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể về nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của Thành phố; định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2023-2025, đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả khi tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó tập trung cho ý kiến đối với việc điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên đối với một số lĩnh vực; việc tăng tỷ lệ điều tiết tiển sử dụng đất cho các quận, huyện, thị xã; việc phân chia khoản thu thuế thu nhập cá nhân…

Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII chính thức khai mạc - ảnh 2
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, Bí thư Thành uỷ cho biết, tài sản công là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, trong những năm qua, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cả nước nói chung và của Thành phố nói riêng còn chưa hiệu quả.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố nghiên cứu, xây dựng “Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”. Đến nay, Đề án đã được Ban cán sự đảng UBND Thành phố chuẩn bị công phu, khoa học, nội dung khá đầy đủ, toàn diện với dung lượng 74 trang, kèm theo hệ thống 23 phụ lục chi tiết.

Để Đề án được hoàn thiện hơn nữa và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi được thông qua và đi vào tổ chức thực hiện, Bí thư Thành uỷ đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung, thảo luận cho ý kiến về sự cần thiết, phạm vi của Đề án; đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của Thành phố nói chung và tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác nói riêng, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất quan điểm, mục tiêu và các giải pháp khắc phục nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công. Đặc biệt là đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho thuê; quỹ đất 20-25%; quỹ đất, nhà tái định cư; quỹ đất dự kiến đối ứng BT trước đây...

Về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành uỷ cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, triển khai các bước lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy trình quy định. Hiện nay,  nhiệm vụ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 07/3/2022.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm. Trong đó cần lưu ý, mục tiêu, định hướng việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô lần này cần bám sát định hướng phát triển Thủ đô được nêu tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và phải được nghiên cứu đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác.

Bên cạnh đó, cần góp ý, thảo luận sâu về các vấn đề như: Thực trạng dân số của Hà Nội hiện nay cũng như dự báo dân số đến năm 2030, 2050 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của Thủ đô vì đây là vấn đề rất quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là về hiện trạng dân số hiện nay của Thành phố. Xác định tính chất, tầm nhìn phát triển Thủ đô theo Quan điểm số 2 của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị là phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại” là điểm riêng có của Hà Nội cần được phát huy lên và là điểm nhấn của Quy hoạch lần này. Ngoài ra, cần đánh giá, rà soát các thế mạnh cũng như nhu cầu phát triển của từng địa phương để đề xuất đóng góp những giải pháp phát triển quan trọng, phù hợp để khi đồ án được ban hành đạt hiệu quả cao nhất.

Về Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành uỷ cho biết, chương trình công tác năm 2023 được xây dựng nhằm cụ thể hóa Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gắn với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Đồng thời định hướng các nội dung lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Từ đó, đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, tiến độ của các công việc trong dự thảo Chương trình công tác năm 2023. Trong đó tập trung cho ý kiến về một số nội dung bổ sung, điều chỉnh so với Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành theo đề xuất của các cơ quan được giao chủ trì tham mưu. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu có cần bổ sung và đưa thêm nội dung vào Chương trình công tác năm 2023 hay điều chỉnh tiến độ của nội dung hay không.

Về Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành uỷ cho biết, đây là các báo cáo định kỳ theo Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã được gửi đến các đồng chí và để tiết kiệm thời gian, sẽ không trình bày tại Hội nghị. Đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi lại Văn phòng Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố để tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo theo quy định.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã nghe các báo cáo, tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND TP về các nội dung nêu trên. Sau đó, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành thảo luận tại tổ về các Tờ trình, Dự thảo Chương trình, Nghị quyết được trình tại Hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Năm 2023: Hà Nội có 4.240 tân binh nhập ngũ

Năm 2023: Hà Nội có 4.240 tân binh nhập ngũ

(PNTĐ) -Năm 2023, Hà Nội có 4.240 tân binh nhập ngũ, trong đó 3.500 công dân nhập ngũ quân đội và 740 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND. Đặc biệt có 737 thanh niên ở Hà Nội có trình độ đại học, cao đẳng lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch Quốc hội: Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

(PNTĐ) - Tối 3/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Báo Phụ nữ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi Lễ công bố và trao Giải Búa Liềm vàng.
Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

(PNTĐ) -Chiều 3/2, kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những ý nghĩa của công tác Cải cách hành chính (CCHC) trong việc tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp, nền kinh tế.
Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PNTĐ) - Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.