Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026: Hoàn thành phiên chất vấn

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Ngày 7/7, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm cao, với tinh thần tiếp tục đổi mới, HĐND Thành phố đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo đúng tinh thần Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp Thành phố giai đoạn 2021-2026".

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, các đại biểu HĐND Thành phố đã tập trung chất vấn, tái chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề là: Việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, đang được Thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm và được các đại biểu HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu, các Ban HĐND Thành phố đăng ký, đề xuất và được HĐND Thành phố thống nhất.

Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026: Hoàn thành phiên chất vấn - ảnh 1
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tọa tại phiên chất vấn

Tại phiên chất vấn đã có 35 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cũng như tranh luận, trong đó có 4 ý kiến tranh luận, làm rõ các vấn đề. 4 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 8 đồng chí Giám đốc Sở, ban, ngành, trong đó có 2 Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Thành phố và 2 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành UBND Thành phố đã báo cáo, tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Các đồng chí trả lời chất vấn cơ bản nắm vững tình hình về lĩnh vực được phân công, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ nguyên nhân, những vấn đề còn hạn chế, bất cập và đưa ra các cam kết khắc phục trong thời gian tới. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự tranh luận, trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là "đúng và trúng", phù hợp với yêu cầu thực tiễn; có những vấn đề đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách triệt để, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cử tri, Nhân dân và các vị đại biểu HĐND Thành phố.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay cũng cho thấy sự cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm cao của tập thể UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và các quận, huyện, các tập thể, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện trả lời chất vấn.

 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức, cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới. Về các yêu cầu cụ thể đã được Chủ tọa kết luận sau các nội dung chất vấn. Đề nghị UBND Thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên chất vấn hôm nay.

Sau kỳ họp, HĐND Thành phố sẽ ban hành Thông báo kết luận của Chủ tọa làm cơ sở để tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện. Đối với những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn, đề nghị UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ngành trả lời đại biểu bằng văn bản với chất lượng cao nhất. Phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm nay, Thường trực HĐND Thành phố sẽ tiếp tục tái chất vấn đối với các nội dung đã được chất vấn, giải trình nhưng còn chậm chuyển biến, để những lời hứa, cam kết của các đồng chí với cử tri và Nhân dân được triển khai một cách hiệu quả nhất.

Tin cùng chuyên mục