Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

M.NGỌC
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 26/6, Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông với việc tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn với cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Hội LHPN Hà Nội và trực tuyến trên nhiều nền tảng: Báo điện tử tại địa chỉ baophunuthudo.vn, fanpage Hội LHPN Hà Nội, kênh youtube Báo Phụ nữ Thủ đô…

Ths Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ; ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực văn hóa- xã hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, các tòa soạn báo Trung ương và địa phương đến tham dự.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cho biết: Báo Phụ nữ Thủ đô với vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Hà Nội, trong những năm qua đã tích cực tuyên truyền việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh từ Chương trình số 06 và cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” nói riêng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh ở một số địa phương của Hà Nội  chưa đạt hiệu quả cao. Một số giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội bị mai một trước tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế... Do đó, công tác tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh vẫn cần được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là tuyên truyền trên không gian mạng và các nền tảng số.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh  - ảnh 1
Tổng Biên tập Báo PNTĐ Lê Quỳnh Trang phát biểu tại Tọa đàm

Cuộc Tọa đàm nhằm làm rõ hơn tầm quan trọng của Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Kế hoạch số 23/KH-BTV ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” giai đoạn 2022-2026… trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội, cũng như xây dựng văn hóa con người Hà Nội. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống, trong nhân dân của các Chương trình, Chỉ thị, Cuộc vận động nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phụ nữ ứng xử đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đánh giá cao việc Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức cuộc Tọa đàm mang ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng, phát huy văn hóa và con người Hà Nội, con người Việt Nam giàu bản sắc, là nguồn lực quan trọng, trực tiếp quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô và đất nước. “Tôi hy vọng các ý kiến tham luận, trao đổi của các chuyên gia, các đại biểu sẽ đưa ra được các giải pháp hay, gợi mở để Thành phố tiếp tục nhân rộng các mô hình tốt, điển hình hay trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nói chung và thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” nói riêng” - Ông Phạm Thanh Học chia sẻ.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được cụ thể hóa trong Chương trình công tác của Thành ủy ở nhiều nhiệm kỳ. Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 06 “Về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh  - ảnh 2
Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền,về xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô

Xác định tầm quan trọng của công tác truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong hệ thống báo chí, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2024. Đây là giải lần thứ VII nhằm mục đích xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội. Qua đó, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành thực thi pháp luật; tự hào, tôn vinh truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc và Thủ đô. Đồng thời, cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.  

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mong muốn, qua cuộc Tọa đàm, các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt, những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Qua đó tạo tác động tích cực, lan tỏa lối sống đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch trong xã hội.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh  - ảnh 3
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Kiều Thanh Hùng tại buổi Tọa đàm

Ông Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội chia sẻ, trong tình hình chính trị, kinh tế xã hội quốc tế và trong nước có nhiều biến động khó lường, hơn lúc nào hết những người làm báo Thủ đô cần không ngừng tôi rèn bản lĩnh cách mạng, đề cao quan điểm lập trường và tinh thần xung kích của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng mà Đảng và nhân dân giao cho. Trong tuyên truyền Chương trình 06/CT-TU và Chỉ thị 30/CT-TU, Báo PNTĐ có nhiều sáng kiến ấn tượng nhờ tổ chức các cuộc thi, xây dựng các chuyên mục viết phù hợp với giới nữ về gia đình, tôn vinh những tấm gương thanh lịch, văn minh. Báo đã tuyên truyền rất hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, góp phần nhân rộng sự tích cực của Cuộc vận động đến với mọi thôn, xóm, phố phường... Việc tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền xây dựng vì Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn với cuộc vận động “Phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp” ghi nhận thêm một việc làm ý nghĩa của báo trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Tại buổi Tọa đàm, các tham luận tập trung vào các nội dung về tuyên truyền Chương trình 06-CT/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; hiệu quả của báo chí trong tuyên truyền xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới, Cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp…

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh  - ảnh 4
Ths Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ tham luận tại chương trình

Chia sẻ về vai trò đồng hành của báo chí trong việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, Ths Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ cho rằng, bất cứ chủ đề nào gắn với các tiêu chí người phụ nữ thời đại mới cũng phải được nêu rõ vấn đề/thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân, gợi ý giải pháp xử lý không định kiến. Báo chí cần cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin để xã hội không định kiến, không hiểu lầm về lý do xây dựng người phụ nữ thời đại mới. Cần tiếp tục tạo diễn đàn tương tác cho nam giới và phụ nữ để mỗi người đều biết mình là ai và hiểu sâu sắc, đầy đủ những người khác xung quanh mình. “Để thực hiện những vai trò nêu trên, thiết nghĩ Báo chí cần có giải pháp bồi dưỡng năng lực hỗ trợ xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên để thống nhất và hành động hiệu quả”- Ths Hà Thị Thanh Vân chia sẻ.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh  - ảnh 5
Tổng Biên tập Báo Kinh tế Đô thị Nguyễn Thành Lợi chia sẻ tại buổi Tọa đàm

Chia sẻ về phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng chuẩn mực văn hóa trên môi trường số, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Tổng Biên tập Báo Kinh tế Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho rằng, cùng với tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng trên tất cả lĩnh vực, việc hình thành các chuẩn mực văn hóa số đang được đặt ra bức thiết và cấp bách. Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, vai trò của báo chí càng phải được thể hiện và khẳng định một cách mạnh mẽ bằng việc thể hiện thông tin một cách chính xác, chuẩn mực và có tính định hướng cao, trong đó có vấn đề truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để quản lý, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra... Khi phát hiện sai phạm, cần có chế tài mạnh đủ sức răn đe, xử phạt nghiêm minh những vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

TS. Phạm Thị Mỵ, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường chia sẻ về vai trò của những nhà báo nữ trong hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam thời đại mới cho rằng, phụ nữ làm báo, nỗi vất vả và hy sinh của họ đòi hỏi nhiều hơn nam giới, do đặc thù giới tính và sự chi phối khi phải cân bằng trách nhiệm, tình yêu giữa công việc và gia đình. Nhưng nhiều nhà báo nữ đã vượt qua được mọi rào cản để ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò và có tiếng nói trong làng báo. Những giải thưởng mà các nữ nhà báo đạt được là những minh chứng rõ nhất về vai trò không thể thiếu của nữ nhà báo trong dòng chảy báo chí nói riêng và dòng chảy xã hội nói chung, góp phần hình thành nhân cách người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Trưởng ban Tuyên giáo (Hội LHPN Hà Nội) Hoàng Thu Hồng khẳng định, để có được kết quả tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” thời gian qua, không thể phủ nhận vai trò của báo chí truyền thông nói chung và Báo phụ nữ Thủ đô nói riêng đối với hoạt động của Hội phụ nữ các cấp. Thời gian qua báo chí, truyền thông, đặc biệt là báo Phụ nữ Thủ đô đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện Chương trình số 06- CT/TU của Thành uỷ về phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp nói riêng. Để chuẩn mực văn hóa ứng xử “ăn sâu, bám rễ” trong cộng đồng, báo chí cần thường xuyên đăng tải những bài viết về gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những hành vi, cách ứng xử chuẩn mực. Cũng cần đổi mới, nâng cao chất lượng các bài viết về văn hóa ứng xử, có cách thức tuyên truyền phù hợp với tôn chỉ mục đích và phù hợp với nhu cầu, tâm lý xã hội, góp phần lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa một cách sâu rộng, tạo hiệu ứng tôn vinh, làm theo những giá trị văn hóa ứng xử tốt đẹp trong cộng đồng, trong gia đình và trong toàn xã hội.

Buổi Tọa đàm nhằm phát huy trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến từ các tòa soạn báo, các chuyên gia, Hội LHPN các cấp…  trong thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của báo chí để công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng Thủ đô “Văn hiến- Văn minh- Hiện đại” được lan tỏa sâu rộng, có hiệu quả cao nhất đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đội ngũ cán bộ Mặt trận và nhân dân Thủ đô luôn bày tỏ sự kính trọng và tình cảm trân quý nhất dành cho Tổng Bí thư

Đội ngũ cán bộ Mặt trận và nhân dân Thủ đô luôn bày tỏ sự kính trọng và tình cảm trân quý nhất dành cho Tổng Bí thư

(PNTĐ) - Sinh thời, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc vận động nhân dân tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

(PNTĐ) - Ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” (Chỉ thị 34), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế. Đến nay, tròn 10 năm Chỉ thị 34 đi vào cuộc sống, từ sự đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, văn minh, giàu đẹp hơn.
Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(PNTĐ) - Được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn, trong đó bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh đoàn kết để tiếp tục vững bước tiến lên.