Quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ tìm giải pháp phù hợp đưa nghị quyết vào cuộc sống

PHẠM HẰNG (thực hiện)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sau hơn 10 năm thực hiện với cách làm chủ động, quyết liệt, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã giúp doanh nghiệp không chỉ trụ vững qua những giai đoạn khó khăn, mà còn phát triển mạnh mẽ.

Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đã chia sẻ với Báo Phụ nữ Thủ đô về những nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU trong thời gian qua.

Thưa đồng chí, Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành vào thời điểm kinh tế Hà Nội và cả nước, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp rất khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể và thu được những kết quả tích cực, đi đầu cả nước về công tác xây dựng Ðảng, các đoàn thể nhân dân trong loại hình doanh nghiệp này. Đồng chí có thể điểm qua những kết quả nổi bật đó?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Kết luận số 80-KL/TƯ, ngày 29/7/2010, của Ban Bí thư, “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TƯ của Bộ Chính trị (Khóa VIII) trong tình hình mới”; từ yêu cầu thực tiễn, Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa của cả nước, có tốc độ phát triển doanh nghiệp lớn, nhiều mô hình doanh nghiệp đan xen, trong đó doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) chiếm 35%, chịu sự tác động lớn của nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước. Ngày 27/2/2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy là một trong những nghị quyết chuyên đề đầu tiên trong cả nước về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các DNNNN. Nghị quyết đã tập trung giải quyết việc mới, việc khó trong thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động và góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đây không chỉ là hướng đi đúng đắn mà còn đi trước một bước trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế nước ta và phù hợp với quan điểm lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Khi Nghị quyết 09 mới ra đời, nhiều doanh nghiệp, thậm chí không ít cấp ủy, đảng viên còn băn khoăn về tính khả thi, khó đi vào cuộc sống, bởi lẽ giữa giai đoạn kinh tế có nhiều biến động, việc tập trung duy trì sản xuất, kinh doanh cũng đủ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, việc thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng chưa được quan tâm đúng mức. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, việc thực hiện Nghị quyết đã nhanh chóng tạo được chuyển biến và đem lại hiệu quả thiết thực.     

Giai đoạn 2020 – 2025, Thành ủy tiếp tục ban hành Kết luận số 67 –KL/TU ngày 10/7/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TU ngày 27/02/2012 “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm là củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; tăng cường phát triển tổ chức đoàn thể, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt để xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên có năng lực, trình độ, khả năng tham gia đóng góp với chủ doanh nghiệp về chiến lược sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ban hành các chính sách đặc thù, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị để các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ tìm giải pháp phù hợp đưa nghị quyết vào cuộc sống - ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.  Ảnh: PV
 

Từ khi ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU đến nay, Hà Nội đã thành lập được 1.845 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nâng tổng số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức Đảng lên gần 2.500 doanh nghiệp; kết nạp 11.985 đảng viên, trong đó, có 63 chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp Đảng. Thành lập được 8.178 tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên, kết nạp được 560.945 đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức đoàn thể. 

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được nâng lên rõ rệt; vai trò, vị trí của tổ chức Đảng từng bước được nâng cao. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng của Thành phố đều đạt và vượt cao, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các các cấp ủy, tổ chức Đảng. Hoạt động của 30/30 Đảng bộ khối Doanh nghiệp các quận, huyện, thị ủy đã phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao vị trí vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp qua các hoạt động hiệu quả. Nhiều Đảng ủy khối đã áp dụng, triển khai một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành phố; các mô hình được triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn.

Riêng năm 2023, toàn Thành phố thành lập được 109/69 tổ chức Đảng (đạt 158%), kết nạp 852/453 đảng viên mới (đạt 188.1%). Trong đó: Kết nạp mới được 13 chủ doanh nghiệp vào đảng. Các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đã thành lập được 687/480 tổ chức đoàn thể, với 46.148/24.320 đoàn viên, hội viên...

Công tác phát triển Ðảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, để đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Xin đồng chí chia sẻ một số giải pháp mà Hà Nội đã làm để có được kết quả trên?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Trong giai đoạn hiện nay, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, an ninh phi truyền thống, kinh tế thế giới, trong nước phục hồi chậm, xung đột Nga – Ucraina tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, sự chống phá của các thế lực thù địch có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các DNNNN của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác định hướng, tuyên truyên đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong DNNNN; việc tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp là một yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần thiết.

 Giải pháp này được Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh và kiên trì triển khai từ khi thực hiện Nghị quyết và đến nay ngày càng được đẩy mạnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp với đối tượng là người lao động trong doanh nghiệp; đặc biệt là chủ doanh nghiệp, để chủ doanh nghiệp hiểu rõ về vai trò, vị trí của của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; từ đó, tạo điều kiện để tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động thuận lợi, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Giải pháp thứ 2, là nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố, Đảng ủy khối Doanh nghiệp các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy các Khu Công nghiệp và chế xuất. Đây chính là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp, tổ chức Đảng với tổ chức Đảng cấp trên và chính quyền địa phương; đồng thời là nơi giúp cấp ủy triển khai Nghị quyết một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất tới chủ doanh nghiệp, tổ chức Đảng trong các DNNNN; góp phần làm giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy của tổ chức đảng, giúp tổ chức Đảng trong DNNNN thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố, Đảng ủy khối Doanh nghiệp các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy các Khu Công nghiệp và chế xuất sẽ là nơi truyền tải kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tới chính quyền và tổ chức Đảng. Từ đó, xây dựng chủ trương, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

 Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố, Đảng ủy khối Doanh nghiệp các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy các Khu Công nghiệp và chế xuất tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo; chỉ đạo, định hướng các nội dung sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp...

Giải pháp thứ 3, Thành ủy đã ban hành Đề án số 29- ĐA/TU và Quyết định số 5491-QĐ/TU ngày 24/8/2023 về nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức Đảng với Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong DNNNN trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Nhiều Đảng bộ khối đã bắt tay ngay vào việc hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức Đảng với Ban lãnh đạo doanh nghiệp; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và lãnh đạo thực hiện điều lệ, các quy định, quy chế phối hợp; phối hợp tốt với chủ doanh nghiệp trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ tìm giải pháp phù hợp đưa nghị quyết vào cuộc sống - ảnh 2
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy. Ảnh: PV

Nhiều quận, huyện đã chỉ đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận thay vì ngồi chờ doanh nghiệp tự nguyện đến xin thành lập tổ chức Đảng, thì chủ động cử cán bộ xuống khảo sát, đánh giá tình hình số lượng lao động, quan tâm vận động các chủ doanh nghiệp. Một trong những kinh nghiệm của quận là thực hiện tốt việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, được gắn kết giữa công tác Đảng với hoạt động phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phụ thuộc rất lớn vào vị trí, vai trò của Bí thư cấp ủy. Kinh nghiệm cho thấy, nếu Bí thư làm chủ doanh nghiệp, là giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng quản trị thì rất thuận lợi cho tổ chức Đảng...

Đối với Thành phố, hàng năm đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết. Qua đây, Ban Chỉ đạo Thành phố đã lắng nghe các ý kiến, trao đổi, chia sẻ của các đồng chí là chủ các doanh nghiệp về thực trạng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động… Các ý kiến, trao đổi của chủ doanh nghiệp đã chia sẻ quan điểm của các cấp ủy Đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay; thực trạng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) hiện nay và các vấn đề cần đặt ra...

Đồng thời, chia sẻ về vai trò của chủ doanh nghiệp đối với hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể ở cả 2 mô hình (chủ doanh nghiệp là Bí thư/Phó Bí thư chi bộ; chủ doanh nghiệp chưa là đảng viên hoặc không tham gia là Bí thư/Phó Bí thư chi bộ); đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các DNNNN; các giải pháp phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNNNN…

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ từng nói “Nghị quyết số 09-NQ/TU là một “đặc sản” riêng của Hà Nội”. Vậy để “đặc sản” ngày càng phát huy tốt giá trị của nó, theo đồng chí trong thời gian tới Hà Nội cần làm gì?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Đến nay, sau 11 năm thực hiện, có thể khẳng định Nghị quyết 09-NQ/TU đã đúng, trúng và ở góc độ khác, đúng cả lý luận và phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Tuy nhiên, so với số doanh nghiệp trên địa bàn thì con số các tổ chức Đảng trong DNNNN còn rất khiêm tốn, việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNNNN là việc làm cần thiết. Thực tế cho thấy, DNNNN nào có tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể thì phát triển bền vững hơn, tạo được sự gắn kết giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp. Thành phố sẽ đồng hành và tạo điều kiện phối hợp để doanh nghiệp phát triển tốt hơn và mong muốn các tổ chức Đảng, đoàn thể trong DNNNN phát huy vai trò của mình.

Việc thực hiện Nghị quyết 09 trong thời gian tới, các cấp ủy phải chủ động nghiên cứu, thực hiện đồng bộ 08 nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 09 và 04 nhóm nhiệm vụ của Kết luận số 67. Việc triển khai thực hiện đòi hỏi phải bền bỉ, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nội dung, phương thức thực hiện phải phù hợp với thực tiễn, theo hướng ngày càng thực tế, hiệu quả, không hình thức mà vẫn phải giữ vững nguyên tắc, điều lệ của Đảng.

Ban Chỉ đạo Thành phố quyết tâm chỉ đạo các sở, ngành Thành phố và các quận, huyện đẩy mạnh các hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhất là đối với các DNNNN có tổ chức Đảng, đoàn thể. Đây là cách làm tạo nên sự tin tưởng, gắn kết của doanh nghiệp với cấp ủy và chính quyền; tạo niềm tin cho các doanh nghiệp hiệu quả nhất; tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại, động viên khen thưởng các DN, chủ DN thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09…

Đặc biệt, Hà Nội hiện đang thực hiện cùng lúc 3 nhiệm vụ quan trọng: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; trình Quy hoạch Luật Thủ đô (sửa đổi) và xây dựng Quy hoạch Thủ đô, những nội dung này không chỉ liên quan đến sự phát triển trong giai đoạn trước mắt, ngắn hạn mà sẽ định hình cho Thủ đô phát triển lâu dài, đúng theo định hướng: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Trong đó, có nhiều nội dung về phát triển kinh tế, chăm lo hỗ trợ người lao động, cần phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. Đồng thời cũng là việc triển khai các giải pháp quan trọng trong đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, góp phần chung vào thành tựu của Thủ đô trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Nhân dịp xuân Giáp Thìn sắp đến, Báo Phụ nữ Thủ đô trân trọng gửi tới đồng chí lời kính chúc sức khỏe, an khang!

Nếu chỉ thực hiện Nghị quyết số 09 bằng cách thức hành chính thì rất khó. Các chủ doanh nghiệp đã thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết và sáng tạo. Một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành phố đã được nhiều Đảng ủy khối triển khai, áp dụng có hiệu quả. Các mô hình được triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hội LHPN Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ quan lần thứ XI

Hội LHPN Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ quan lần thứ XI

(PNTĐ) - Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện sự chỉ đạo của BTV Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Thành phố và Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, chiều 29/5, Chi đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2027.
Tập huấn kỹ năng xây dựng hình ảnh, nâng tầm thương hiệu cho doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng

Tập huấn kỹ năng xây dựng hình ảnh, nâng tầm thương hiệu cho doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng

(PNTĐ) - Trongkhuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2024, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức “Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã”.