Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 18/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Kết luận số 62 - KL/TƯ, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy.

Nhiều kết quả nổi bật, hoạt động hướng mạnh về cơ sở

Sau 15 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của Thủ đô.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được đảm bảo quyền làm chủ, tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Thành phố liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị Thành phố, địa phương, đơn vị, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã xây dựng các kế hoạch, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng đạt kết quả tích cực. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, qua đó thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng rộng rãi. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai đã có sự phối hợp, hiệp thương phân công giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, khắc phục tình trạng chồng chéo, hình thức, phát huy được thế mạnh của mỗi tổ chức, hoạt động đều hướng mạnh về cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã cụ thể hóa việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả. Hàng năm, MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức “Hội nghị đại biểu nhân dân”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” có ý nghĩa sâu sắc, củng cố, nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Triển khai hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19... thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân Thủ đô.

Các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong CNVCLĐ.

Đặc biệt, Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã được các cấp Công đoàn hưởng ứng nhiệt liệt với nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, ý nghĩa xã hội lớn. Tập trung làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT được chú trọng, có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả tích cực. Các chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn với mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em như phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Các phong trào, cuộc vận động do các cấp Hội phát động đã thu hút đông đảo hội viên tham gia; quan tâm làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức tốt các phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid - 19, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối, đỡ đầu 1.803 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mồ coi do Covid-19.

Hội Cựu chiến binh các cấp đã tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội, Thành phố phát động. Vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò, bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” của cựu chiến binh trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” và tổ chức các hoạt động tình nghĩa.

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực  tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững), các cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông thôn Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn”; “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Các cấp Hội phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản, hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp triển khai hiệu quả các cuộc vận động “Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới” gắn với triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”,...

Các chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần”, các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên được triển khai tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tâm lý của thanh thiếu niên tại các địa phương, đơn vị. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả cùng hệ thống chính trị Thành phố phòng, chống thành công dịch Covid-19...

Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận sâu sắc về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, thời gian tới, để tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Một là, thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ, tiếp tục củng cố, làm tốt vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị cùng vào cuộc với sự phát triển chung của Thành phố. Đổi mới các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng mạnh về cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.

Hai là, phối hợp với các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển SXKD, làm giàu chính đáng, trọng tâm tham gia vào thực hiện các chương trình, dự án lớn của Thành phố, chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tạo phong trào từ cơ sở đến Thành phố lan tỏa để đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các cuộc vận động, các phong trào thi đua với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và Nhân dân được thụ hưởng thật.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội - ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tham luận tại hội nghị.

Ba là, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng, huy động mọi nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Bốn là, xây dựng hệ thống Mặt trận các cấp Thành phố vững mạnh, toàn diện. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận nhất là cán bộ Mặt trận cơ sở; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, gương mẫu, tận tụy với công việc, “nói đi đôi với làm”, thực sự là công bộc của Nhân dân.

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Khối trong thời gian qua, đồng chí Doãn Trung Tuấn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể; Ban hành các văn bản chỉ đạo; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt;Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội

Hằng năm, BTV Đảng ủy Khối thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, làm việc với cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; việc phối hợp giữa đoàn thể với cơ quan, đơn vị trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; việc tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng các văn bản, quy chế, quy ước liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, hội viên; việc tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các đoàn thể và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tổ chức Công đoàn tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng trong điều kiện hội nhập, sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức. Để làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐV, NLĐ của tổ chức Công đoàn, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố có một số đề xuất như: Đề nghị Thành phố tiếp tục xây dựng, tăng cường tốt hơn nữa cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi quay trở lại làm việc; quan tâm đầu tư, hoàn thiện chính sách nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là CNLĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đề nghị UBND Thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, các chính sách bảo hiểm xã hội cho công nhân; chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng, chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt cần có biện pháp giải quyết hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; Đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để tổ chức Công đoàn Thành phố có thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo…

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội - ảnh 3
Các cá nhận được tặng Bằng khen.

Tại Hội nghị, để ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong việc thực hiệnKết luận số 62 - KL/TƯ, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố là 1 trong 10 cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kết luận hội nghị nhấn mạnh: Công tác dân vận nói chung và phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội nói tiêng là nhiệm vụ được Thành phố quan tâm, chú trọng. 15 năm qua, Thành phố đã có bước phát triển toàn diện về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, thu hẹp khoảng cách sự chênh lệch giữa các vùng. Chúng ta đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia cùng Thành phố trong các lĩnh vực.  Các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, bám sát nhu cầu, mong muốn của nhân dân, hội viên. Từng tổ chức trong Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội không những làm tốt chức trách của mình theo đúng chức năng nhiệm vụ mà đã có những phong trào, mô hình điển hình của Thành phố và toàn quốc. Các tổ chức chính trị xã hội đã luôn luôn chủ động đổi mới phương thức hoạt động để có những kết quả nổi bật. 

Chính quyền, UBND, đã thể hiện rõ vai trò phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội,tạo điện kiện để các tổ chức hoạt động tốt. Trong 15 năm qua, đặc biệt những năm qua, Thành phố rất quan tâm đến kiện toàn bộ máy, hệ thống tổ chức chính trị cơ sở. Trong  những năm vừa qua, trên địa bàn Thành phố đã chứng kiến việc phát huy vai trò làm chủ của người dân được phát huy, sự tham gia đóng góp của người dân nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Vai trò của hệ thống chính trị cở sở, trong đó có vai trò của hệ thống các tổ chức chính trị xã hội cơ sở là vô cùng quan trọng. Nhiều nội dung công việc rất khó, đòi hỏi thời gian, sự vào cuộc đồng lòng của nhân dân trong một thời gian ngắn đòi hỏi phải hoàn thành. Ví dụ như giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, nhưng nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố nên đã có được những kết quả tốt đẹp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội - ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã phát huy tốt vao trò chức năng của mình.

Nêu một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, Thành phố đang thực hiện rất nhiều công việc lớn. Vì vậy Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức, quan tâm thực chất đúng chức năng nhiệm vụ, tránh bệnh hình thức, nửa vời. Mặt trận tổ quốc quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần thu hút vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên để phát huy hào khí Thăng Long Hà Nội, truyền thống Anh hùng của Hà Nội để mỗi một gia đình, tổ chức có một tình yêu, trách nhiệm, khát vọng phát triển gắn với sự phát triển của Thủ đô. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp với từng giai đoạn, từng sự kiện; Luôn đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ đối với nhân dân, đoàn viên, hội viên của mình, tăng cường hỗ trợ 2 đầu, những người tích cực dẫn dắt, và những người yếu thế. Linh hoạt, thích ứng đối với những sự kiện, diễn biến để không bị bất ngờ, không hoang mang, dao động, cần sự tỉnh táo bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo.

Trong hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội không đứng ngoài cuộc của vấn đề chuyển đổi số, tích cực hơn trong việc chuyển đổi số... Đồng chí đề nghị tiếp tục quan tâm xây dựng đội  ngũ cán bộ công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội...

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(PNTĐ) - Được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn, trong đó bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh đoàn kết để tiếp tục vững bước tiến lên.
Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PNTĐ) - Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

(PNTĐ) - Trên nhiều cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặt niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Hà Nội đang vững bước đi lên, xứng đáng là đầu tàu, là trái tim của cả nước.