Tìm giải pháp đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự Hội nghị, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ; trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành…

Nội dung trên được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 8 BCH Đảng bộ TP Hà Nội sáng 28/6.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII xem xét, thảo luận về các nội dung cụ thể: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp TP; Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của TP; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP; Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP; Báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP; Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, có 2 nội dung gửi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP bằng văn bản:  Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để Ban chấp hành Đảng bộ TP nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại Hội nghị lần thứ 8.

Tìm giải pháp đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy, căn cứ tình hình thực tiễn nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật, Ban cán sự đảng UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022, đồng thời cập nhật, điều chỉnh vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp TP.

Trong đó, tại các Báo cáo, Ban cán sự đảng UBND TP cũng đã chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn, cũng như đã công khai tỷ lệ giải ngân của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, có thể thấy một thực tế, đó là: Các quận, huyện, thị xã có kết quả giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu (dự án cấp huyện) thì tiến độ giải ngân luôn cao hơn các dự án cấp TP, trong đó có cả những dự án sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung Thành phố giao huyện làm chủ đầu tư nhưng không ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt các thủ tục hành chính liên quan đến dự án, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm có thuận lợi nhưng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; với quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự Hội nghị trên các cương vị công tác của mình, tập trung phân tích, đánh giá kỹ những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm. Đồng thời cho ý kiến thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả ở cấp TP và cấp quận, huyện, thị xã; việc giải quyết những vấn đề dân sinh cấp bách như phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường, quản lý và khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản; vấn đề cấp thoát nước, chống úng ngập cho Thủ đô, chống ùn tắc giao thông; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị; cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc nổi cộm ở TP và các quận, huyện, thị xã.  Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra…

Về phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy nhận định phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương là nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các quận, huyện, thị xã nói riêng và TP nói chung.

Theo Bí thư Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TP đã nghiêm túc, tích cực chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của TP (gồm cấp TP, cấp huyện, cấp xã) trong các ngành, lĩnh vực để đề xuất điều chỉnh phân cấp cho phù hợp với văn bản pháp luật và thực tiễn của TP.

Đến nay, Ban cán sự đảng UBND TP đã bước đầu hoàn thiện Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, cho ý kiến về những quan điểm, định hướng lớn trong Đề án và thống nhất trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP để tiếp tục thảo luận, hoàn thiện Đề án, trước khi trình HĐND TP phê duyệt theo thẩm quyền.

Đây là một nhiệm vụ khó, phức tạp, có tính bao quát rộng trên toàn bộ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tính khả thi còn phụ thuộc nhiều yếu tố như năng lực bộ máy cán bộ, nguồn lực về tài chính…Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, ổn định, lâu dài của quy định về phân cấp, ủy quyền trên địa bàn TP, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, bàn và đánh giá một cách thực chất những mặt được, mặt chưa được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền trong thời gian qua theo Nghị quyết 08 ngày 3/8/2016 của HĐND TP và Quyết định số 41 ngày 19/9/2016, Quyết định số 14 ngày 6/9/2021 của UBND TP. Trên cơ sở đó đề xuất các nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cũng như các thủ tục hành chính có thể ủy quyền cho chính quyền địa phương trên tinh thần cấp nào, địa phương nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thuận lợi và kịp thời hơn thì giao cho cấp đó nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, nguồn thu từ tiền sử dụng đất, trong đó có thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu thu ngân sách địa phương, tạo nguồn lực đầu tư phát triển cho TP. Tuy nhiên, trong năm 2022, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về quy trình, thủ tục hành chính, các quy định mới của pháp luật liên quan và có thể ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách năm nay.

Về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bí thư Thành ủy, triển khai Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 79 ngày 26/5/2022.

“Để Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về kết cấu, nội dung Chương trình hành động đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, đồng thời phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, 10 Chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn” – Bí thư Thành ủy yêu cầu…

.

Tin cùng chuyên mục

Phát triển cùng sức bật mới, tầm cao mới

Phát triển cùng sức bật mới, tầm cao mới

(PNTĐ) -36 năm trưởng thành và phát triển, báo Phụ nữ Thủ đô (PNTĐ) đã trở thành "người bạn tin cậy" của bạn đọc và của cán bộ, hội viên phụ nữ với những giá trị nhân văn cùng cái Tâm, cái Tầm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Báo qua các thời kỳ. Trong hành trình phụng sự bạn đọc ấy, những người làm báo PNTĐ không chỉ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, mà còn không ngừng tạo nên những sức bật mới để phát triển với tầm cao mới.
Năm 2045,  công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

Năm 2045, công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tại hội nghị có 625 điểm cầu, 26.374 đại biểu tham dự.
Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences

Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences

(PNTĐ) - Mang đến chuẩn sống mới tiện nghi và hiện đại bậc nhất khu vực Tây Nam Linh Đàm, căn hộ Hanoi Melody Residences làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất nhờ thiết kế tinh tế, tối ưu công năng sử dụng mà vẫn gần gũi với thiên nhiên.