Tự hào chặng đường 92 năm công tác Tuyên giáo Thủ đô

BÙI HUYỀN MAI Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Chia sẻ

(PNTĐ) -Trải qua chặng đường 92 năm, công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng phát triển và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, nhiều thế hệ những người làm công tác tuyên giáo của Thủ đô Hà Nội luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Cùng với những thành tựu trong công tác tuyên giáo của Đảng 92 năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn giữ vị trí trọng yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đó, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố từng bước được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo và sự sắc bén, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Đặc biệt từ đầu năm 2022 đến nay, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp, linh hoạt, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố, địa phương, đơn vị.

Dự báo những tháng cuối năm 2022, tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Vì thế, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu Thành ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng, tuyên giáo, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

Tự hào chặng đường 92 năm công tác Tuyên giáo Thủ đô - ảnh 1
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức cuộc tọa đàm “Chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô”, ngày 27-7. 

Trong đó, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy ý chí quyết tâm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chuyển hướng chiến lược sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Một trong những hoạt động nổi bật nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức  tọa đàm “Chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô”. Có thể khẳng định, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng trở nên cấp thiết đã được hệ thống tuyên giáo Thủ đô triển khai hiệu quả thời gian qua. Có thể kể đến nhiều mô hình, cách làm, giải pháp sáng tạo như: Số hóa các di tích lịch sử trên địa bàn quận Tây Hồ nhằm phát huy, bảo tồn các giá trị lịch sử Thăng Long - Hà Nội; mô hình ứng dụng mạng xã hội trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Thành đoàn Hà Nội… của Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc…

Thực tế thời gian qua cho thấy, việc đổi mới hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và ngành Tuyên giáo Thủ đô dựa vào chuyển đổi số đã tạo ra môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc chú trọng đến nhân tố con người để triển khai việc chuyển đổi số đã góp phần thực hiện đạt mục tiêu xây dựng ngành Tuyên giáo làm việc hoàn toàn trên môi trường mạng. Vì thế, sự quyết liệt của Ban Tuyên giáo Thành ủy đã và đang làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo đổi mới trong nhận thức và thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả.

Với sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị cao, trên cơ sở những kết quả tích cực bước đầu đạt được về chuyển đổi số, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Tự hào về chặng đường 92 năm qua là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành và cán bộ làm công tác Tuyên giáo Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội

(PNTĐ) -Chiều 28/9, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp lần thứ nhất được tổ chức. Với số phiếu tín nhiệm cao đồng chí Chu Hồng Minh - Bí thư Thành đoàn khóa XV nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với nông dân Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với nông dân Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 27/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội đến 18 điểm cầu tại 18 huyện, thị xã và 406 điểm cầu tại 406 xã, phường, thị trấn.
​  Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

​ Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

(PNTĐ) -Chiều 23/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Oanh, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Hà Nội dự Đại hội Quốc dân tại Tân Trào.
Tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đời sống

Tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đời sống

(PNTĐ) - Ngày 23/9/2022, thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức trao giải cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của bạn" lần thứ I năm 2022. Cuộc thi được phát động từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 30/8/2022, đã thu hút hàng nghìn bài viết tham dự từ khắp các địa phương trên cả nước.