Sáng nay 24/11, khai mạc Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021

Chia sẻ

Đúng 8h00 sáng nay, 24/11/2021, Hội nghị Văn hoá Toàn quốc 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến. 600 đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hà Nội, điểm cầu trực tuyến diễn ra tại Hội trường Thành uỷ Hà Nội.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì. Trong phiên khai mạc sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày Báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hoá trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nêu bật 6 bài học về phát triển văn hoá và những thách thức trước mắt. 9 giải pháp trọng tâm cũng được nêu rõ trong báo cáo.

Đầu cầu Hội nghị tại Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Thành uỷ Hà Nội.Đầu cầu Hội nghị tại Hà Nội được tổ chức tại Hội trường Thành uỷ Hà Nội. (Ảnh: AV)

Sau báo cáo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, bộ phim tài liệu "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" do Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương đã cho thấy cội nguồn, bề dày văn hoá Việt trải dài suốt chiều dài lịch sử, đồng hành cùng quá trình xây dựng và phát triển rực rỡ của đất nước ta.

Theo dự kiến, trong phiên họp sáng nay, sau khi lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trình bày tham luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo.

Phiên làm việc buổi chiều sẽ do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì.

Hội nghị sẽ lắng nghe tham luận của các đại biểu xoay quanh các vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"; Xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Vấn đề nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa xã; Phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động….

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, đem tài năng và tâm sức của mình để cống hiến cho sự phát triển đất nước. Hội nghị cũng hướng tới liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng góp sức phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

KHÁNH THƯ

Tin cùng chuyên mục

Nỏ thần An Dương Vương được phục dựng gây chú ý

Nỏ thần An Dương Vương được phục dựng gây chú ý

(PNTĐ) -Trong khuôn khổ Hội thảo Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại do Thành phố Hà Nội tổ chức, không gian trưng bày các giá trị, sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội nhận được sự chú ý của nhiều quan khách. Trong đó, khá ấn tượng là trưng bày bản nỏ thần An Dương Vương được phục dựng công phu.