Một thầy hướng dẫn 44 học viên Thạc sĩ/năm?

PNTĐ-Theo kết luận thanh tra vừa được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Học viện Khoa học Xã hội đã sai phạm khi đào tạo vượt quá năng lực...
 
Theo kết luận thanh tra vừa được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thành tích “khủng” này xảy ra tại Học viện Khoa học Xã hội, theo đó một trong những sai phạm của Học viện Khoa học Xã hội là đào tạo vượt quá năng lực. Trong báo cáo đăng ký chỉ tiêu với Bộ Giáo dục - đào tạo, Học viện thống kê đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 21 Giáo sư, 184 Phó Giáo sư, 249 Tiến sĩ. Tuy nhiên, kiểm tra cho thấy nếu tính giảng viên gồm các cán bộ nghiên cứu của toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thì số lượng thực tế có chênh lệch giảm 10 phó giáo sư so với số lượng học viện đã báo cáo.
 
Cùng thời gian này, đội ngũ giảng viên của Học viện KHXH chỉ có 7 PGS và 17 TS.  trong khi Học viện đăng ký 435 chỉ tiêu Tiến sĩ và 1.600 Thạc sĩ, nhưng khi căn cứ vào quy định về xác định chỉ tiêu, Thanh tra Bộ Giáo dục - đào tạo kết luận: toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017 của Học viện chỉ còn 86 chỉ tiêu và trình độ tiến sĩ của tất cả các khối ngành không còn chỉ tiêu nào.
 
Kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành Luật, ngành Chính sách công đợt 1 năm 2015 và ngành Công tác xã hội năm 2015 cho thấy, có nhiều người được phân công hướng dẫn số lượng học viên tại cùng thời điểm vượt quá số lượng quy định. Một trường hợp được giao hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ của 3 ngành khác nhau.
 
Một số trường hợp khác hướng dẫn cùng lúc 18, 11, 10 hoặc 9 học viên. Trong khi theo quy định có hiệu lực vào thời điểm đó, người có chức danh GS được hướng dẫn tối đa cùng lúc 7 học viên. Trong đào tạo TS cũng xảy ra những trường hợp tương tự. Tại một thời điểm có người có học hàm GS cùng hướng dẫn 12 NCS, PGS hướng dẫn 9 NCS, TS hướng dẫn 7 NCS. Trong khi đó quy chế chỉ cho phép 1 GS được hướng dẫn cùng lúc không quá 5 NCS, PGS không quá 4 NCS và TS không quá 3 NCS.
 
T.T

Bạn đang đọc bài viết Một thầy hướng dẫn 44 học viên Thạc sĩ/năm? tại chuyên mục Giáo dục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com