Xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm vị thế Thủ đô

PNTĐ-Sáng 12/4, đồng chí Võ Văn Thưởng -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc tại Thành ủy Hà Nội.
 
Sáng 12/4, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Trung ương đã có buổi làm việc tại Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các Sở, Ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, đại diện các quận, huyện... 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận tại hội nghị

Theo dự thảo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33, Hà Nội đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp đề ra trong Nghị quyết.
 
Cụ thể, 6 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Thành phố chú trọng triển khai các giải pháp xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; (2) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; (3) Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; (4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; (5) Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa; (6) Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
 
4 giải pháp gồm: (1) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; (3) Xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; (4) Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. 
 
Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Thủ đô đã ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nội dung nêu ra trong Nghị quyết với những kết quả nổi bật. Hà Nội đã luôn nhận thức sâu sắc văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển Thủ đô; Xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội là trách nhiệm góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu phát triển bền vững đất nước; Giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và con người Hà Nội với bạn bè quốc tế; Công tác quy hoạch và quản lý Nhà nước về văn hóa ngày càng đi vào nền nếp. Đặc biệt, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Thành phố rất chú trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đang có nguy cơ bị mai một… 
 
Những năm tới, Thành phố tiếp tục xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm với vị thế là Thủ đô của cả nước; tập trung xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa Thủ đô phong phú, lành mạnh; trọng tâm là thực hiện tốt 02 Quy tắc ứng xử, Chỉ thị 11-CT/TU về việc cưới; Chỉ thị 03-CT/TU về lễ hội; Phát triển toàn diện, đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội; Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, quảng bá giới thiệu văn hóa nghệ thuật Thủ đô thông qua xúc tiến văn hóa, du lịch; Chú trọng xây dựng Thủ đô trở thành “Thủ đô sáng tạo” đầu tiên của khu vực Đông Nam Á; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Tiếp tục quan tâm xây dựng một số công trình văn hóa về nghệ thuật, vui chơi giải trí… phục vụ đời sống dân sinh; coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người và sự phát triển bền vững…
 
 
T.A 
Bạn đang đọc bài viết Xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm vị thế Thủ đô tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô