Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt đấu giá đất giá trị dưới 30 tỷ đồng

PNTĐ-Tập thể UBND thành phố Hà Nội vừa biểu quyết thông qua dự thảo quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất với nhiều điểm sửa đổi, bổ sung.
  
Tại phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 9/2019, tập thể UBND TP đã xem xét, thống nhất ban hành dự thảo Quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.
 
UBND TP đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 ban hành quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Căn cứ tình hình thực tiễn, ngày 14/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Do vậy, một số căn cứ pháp lý để thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 không còn phù hợp. 
 

 
Căn cứ báo cáo của liên ngành Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm như sau: Chủ tịch UBND TP phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên. Chủ tịch UBND TP phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.
 
UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP hoàn thiện, trình UBND TP xem xét, duyệt ký ban hành Quyết định; đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
 
Phương pháp, nguyên tắc xác định giá khởi điểm đảm bảo phù hợp giá thị trường, cần sử dụng các thông tin để so sánh, đối chiếu khi xác định và phê duyệt giá khởi điểm: mức giá do đơn vị tư vấn đề xuất, mức giá trên thị trường thông qua thông tin giao dịch trên 2 sàn giao dịch bất động sản, mức giá trúng đấu giá của các dự án trong phạm vi 01km so với vị trí của thửa đất cần định giá, mức giá bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn và mức giá theo quy định tại Bảng giá đất của TP.
 
 
Đức Hạnh
Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt đấu giá đất giá trị dưới 30 tỷ đồng tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com