Hỏi đáp bảo hiểm:

Chế độ nghỉ của lao động nam khi vợ sinh con

 
Tôi được biết hiện pháp luật có quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con, sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như thế nào, xin được giải đáp?
 
Nguyễn Vĩnh Hà
(Long Biên, Hà Nội)
 
 
Theo Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con như sau: “Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
 
a) 5 ngày làm việc.
b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”
 
Mức hưởng chế độ thai sản với lao động nam được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội như sau:
 
“b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”
 
Như vậy, lao động nam khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con sẽ bằng:
 
Bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản / 24 ngày * số ngày nghỉ.
PV 
Bạn đang đọc bài viết Chế độ nghỉ của lao động nam khi vợ sinh con tại chuyên mục Bạn đọc của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com