Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo để sàng lọc cán bộ

Đó là phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: PV)

Nắm bắt dư luận và tư tưởng của cán bộ, đảng viên

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy đã báo cáo, trao đổi về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo các lĩnh vực công tác. Trong đó, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao đổi về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp và các vấn đề liên quan đến đại hội. Đồng chí Vũ Đức Bảo lưu ý trong quá trình xây dựng các đề án nhân sự phải đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ...

Việc xây dựng đề án nhân sự phải đảm bảo xong trước 30 ngày khi tổ chức đại hội. Đáng chú ý, việc xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ này có một số vấn đề mới, như khảo sát nhân sự (hồ sơ, chính trị nội bộ, sinh hoạt nơi cư trú và gia đình) trình Thường trực, Ban Thường vụ thông qua mới thực hiện... Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội; hướng dẫn đề cương thẩm tra tư cách đại biểu; công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết lưu ý các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong hướng dẫn về công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp... Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo bầu không khí tích cực, niềm tin và sự lạc quan trong cán bộ, đảng viên, góp phần vào thành công đại hội.

Do vậy, các cấp ủy cần hết sức quan tâm, triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Cùng với đó, nắm chắc tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội; những đảng bộ còn có vấn đề phải quan tâm củng cố và những đảng bộ có cán bộ luân chuyển...

Đối với công tác xây dựng văn kiện, đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý các cấp ủy đảng trong quá trình xây dựng văn kiện cần đánh giá khách quan, không tô hồng; phát huy dân chủ, cầu thị trong việc lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào văn kiện đại hội. Cũng cần phải quan tâm, nắm bắt dư luận liên quan đến văn kiện đại hội để kịp thời tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng lưu ý các cấp ủy đảng cần đặc biệt nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để kịp thời xử lý, đấu tranh, phản bác nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại các âm mưu xuyên tạc, lợi dụng đại hội để chống phá...

Không vì cơ cấu mà chọn người cơ hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, các cấp ủy cần lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về đại hội đảng các cấp; triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Thành phố và của địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy cũng tập trung xây dựng văn kiện đại hội, bảo đảm chất lượng về nội dung và sự đổi mới; tránh tư tưởng chỉ quan tâm về nhân sự mà coi nhẹ các nhiệm vụ quan trọng khác. Văn kiện đại hội cần khách quan, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng, biện pháp khắc phục; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy. Đặc biệt, phải bám sát vào đặc điểm, tình hình, đặc thù của từng địa phương, đơn vị để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu và chỉ tiêu phù hợp.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, từ ngày 19/3/2020, Thành ủy sẽ tổ chức 07 Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đồng thời, tổ chức lấy ý kiến tại Đại hội 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; đúng nguyên tắc, quy trình; vừa mở rộng, phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật. “Phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên với tinh thần công tâm, khách quan trong lựa chọn giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm và các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, khi lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, cần đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn cán bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín trong Đảng, trong dân; những cán bộ trung thực, tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Quan tâm thực hiện đảm bảo có được 3 độ tuổi trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; tăng cường số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ Trung ương quy định (tỷ lệ nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ trẻ từ 10% trở lên). Đặc biệt, kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp uỷ, các cơ quan lãnh đạo những người cơ hội, vi phạm nguyên tắc, có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, không dám chịu trách nhiệm cá nhân, nói không đi đôi với làm. “Tiêu chí cao nhất để lựa chọn, giới thiệu và bố trí cán bộ là năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; là uy tín trong Đảng và trong Nhân dân”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đặc biệt lưu ý trong quá trình chỉ đạo đại hội, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cần chủ động nắm chắc tình hình, rà soát những địa phương, đơn vị xã, phường, thị trấn, tổ chức cơ sở đảng còn có những vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại chưa được giải quyết, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm.

Nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội, tập trung chỉ đạo giải quyết, kết luận rõ ràng, vừa để bảo vệ cán bộ, vừa không để những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, để Đại hội thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn dân. Trước mắt, tập trung tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

 Tuệ Linh

Bạn đang đọc bài viết Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo để sàng lọc cán bộ tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com