Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Ngày 6/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; Góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Sáu tháng đầu năm 2021, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đặc biệt: Vừa phải chỉ đạo phòng chống dịch covid-19, vừa phải thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo điều kiện thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh đó, hệ thống Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo… cùng tham gia thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Mặt trận các cấp TP đã tích cực thực hiện nhiệm vụ trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm các bước, các khâu giới thiệu đại biểu, hiệp thương đúng quy định của pháp luật; Tích cực tham gia tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ngày bầu cử; Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với cách làm sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND TP vận động bầu cử; Chủ động nắm bắt dư luận xã hội về công tác bầu cử để tuyên truyền về bầu cử; Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối với Ủy ban bầu cử và MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tích cực vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch.

Đặc biệt, các cấp Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 để mua vắc xin phòng, chống dịch với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, gần đây nhất đã phối hợp tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” với tổng số kinh phí đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch, mua vắc-xin và hưởng ứng chương trình tiêm vắc-xin của thành phố là trên 1.700 tỷ đồng và trên 2,5 triệu liều vắc-xin.

MTTQ các cấp TP đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, TP phát động như: Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” ; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các hoạt động chăm lo “Tết người nghèo”, quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam” luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp Nhân dân Thủ đô có tác động tích cực vào việc thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội của thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, toàn thành phố đã thu được 51,1 tỷ đồng (tăng 6,86 tỷ đồng so với năm 2020). Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trích 55,3 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ” thành phố để hỗ trợ gia đình các nạn nhân trên địa bàn bị tai nạn, bị thiệt mạng do hỏa hoạn…

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng được kiện toàn, tập huấn, có nhiều việc làm mới hiệu quả; Phát huy hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Đóng góp vào các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các cơ chế, chính sách của Trung ương.

Hệ thống MTTQ thường xuyên nắm tình hình tôn giáo và dân tộc. Các cấp đã thể hiện tốt vai trò trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; Thường xuyên củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư.

Sáu tháng cuối năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp; tình hình thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động và chủ đề năm công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, tăng cường giải pháp thích ứng trong điều kiện mới để tổ chức triển khai thực hiện, tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tham gia ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống dịch Covid-19; Tổ chức thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; Phối hợp tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ.

MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn TP (theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị); Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thành tựu phát triển kinh tế của Thủ đô với kiểu bào; giới thiệu hình ảnh, đời sống văn hóa của người Hà Nội ra nước ngoài để bạn bè quốc tế hiểu thêm con người Việt Nam...

HẢI NAM

 

 

Bạn đang đọc bài viết Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô