Hà Nội giảm học phí để chia sẻ khó khăn do dịch Covid-19

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI vừa thông qua 2 Nghị quyết quan trọng liên quan tới giáo dục gồm: Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 Năm học 2021-2022 học sinh Hà Nội sẽ được hỗ trợ giảm 50% học phí. Ảnh minh họaNăm học 2021-2022 học sinh Hà Nội sẽ được hỗ trợ giảm 50% học phí. Ảnh minh họa

Đây là hai Nghị quyết độc lập, nhưng được áp dụng đồng thời. Cụ thể, Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2021-2022 giữ như năm học 2020-2021. Với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 217.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 95.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 24.000 đồng/tháng.

Với trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn 75.000 đồng/tháng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi 19.000 đồng/tháng.

Về quy định mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến, mức thu học phí bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành (gồm cả cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư).

Đối với Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trước mắt nhằm giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Hà Nội quyết định mức hỗ trợ Bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế (trực tiếp, trực tuyến) của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian học sinh học thực tế (bao gồm thời gian học theo hình thức trực tiếp, trực tuyến), tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Việc HĐND Thành phố thông qua 2 Nghị quyết đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của xã hội cho thấy chủ trương ý nghĩa nhân văn kịp thời của lãnh đạo Thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

HOÀNG LAN

 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội giảm học phí để chia sẻ khó khăn do dịch Covid-19 tại chuyên mục Giáo dục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com