Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 1.000 phụ nữ vào năm 2025

MINH THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 29/9, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐ TTg ngày 03/01/2023. Đây là đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hỗ trợ các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể; kết hợp lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan.

Mục tiêu cụ thể của Đề án được xác định: Đến năm 2025, phấn đấu củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX, 5.000 tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đã được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 40.000 lao động nữ trong THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT). Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 200 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 4.000 lao động nữ. Tập huấn 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT; ít nhất  80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 THT được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tập huấn 100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT.

Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 1.000 phụ nữ vào năm 2025 - ảnh 1
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu.

Tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 phụ nữ

Bà Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh, đây là Đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về bình đẳng giới và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia một cách tích cực, bình đẳng hơn trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đơn vị được giao chủ trì tham mưu thực hiện Đề án 01, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 01 trên địa bàn thành phố Hà Nội với mục tiêu là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX; Nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Đến năm 2025, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả cho ít nhất 30 HTX, 40 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập, đồng thời, tạo việc làm ổn định cho ít nhất 600 thành viên, lao động nữ trong HTX và 400 lao động nữ trong tổ hợp tác; 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 6 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; 100% HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được Hội hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn mác, truy xuất nguồn gốc.

Năm 2030, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả cho ít nhất 45 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho ít nhất 900 thành viên, lao động nữ trong HTX và 800 lao động nữ trong tổ hợp tác; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 15 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoạt động Đề án năm 2023. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, hỗ trợ hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập 2 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành tại quận Hà Đông, huyện Phú Xuyên.

Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho 1.000 phụ nữ vào năm 2025 - ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tập huấn hoạt động tài chính vi mô đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Gần 100 cán bộ hội đã nghe chuyên gia giới thiệu về tài chính vi mô đối với phát triển nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; giải pháp phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ tham gia đẩy mạnh tài chính vi mô phát triển nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa tình đoàn kết, giao lưu, hội nhập và phát triển

Lan tỏa tình đoàn kết, giao lưu, hội nhập và phát triển

(PNTĐ) - Triển khai Đề án “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Thành phố hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2023-2026”, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Chương trình Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu, kết nối, hội nhập và phát triển giữa phụ nữ Hà Nội và phụ nữ quốc tế, vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
Hội LHPN Hà Nội thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại huyện Mường Nhé, Điện Biên

Hội LHPN Hà Nội thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại huyện Mường Nhé, Điện Biên

(PNTĐ) - Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 25-28/1/2024, đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội dẫn đầu đã tới hai xã đồng hành thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên là Leng Su Sìn và Sín Thầu, thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, đồn biên phòng Leng Su Sìn, Sín Thầu, ĐBP A Pa Chải, và thăm Hội LHPN tỉnh Điện Biên, Hội Phụ nữ huyện Mường Nhé và 2 xã đồng hành.