Loa phường: Tranh cãi, lãng quên bỗng “đáng yêu” trong mùa Covid

Loa phường: Tranh cãi, lãng quên bỗng "đáng yêu" trong mùa Covid

Với người dân Thủ đô thì chiếc loa công cộng hay còn gọi là loa phường nó là một biểu tượng của một thời Hà Nội, nhất là trong thời kì chiến tranh, nhưng hiện nay những chiếc loa cũ kỹ không còn được coi trọng vì mọi người có thể tiếp cận thông tin bằng nhiều phương tiện truyền thông hiện đại khác.
Duy trì loa phường: Đưa thông tin thiết yếu, hiệu quả đến người dân

Duy trì loa phường: Đưa thông tin thiết yếu, hiệu quả đến người dân

Trước dư luận quan tâm về "số phận" loa phường, sáng 27/7, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố bám sát chủ trương nhất quán từ Chính phủ là giúp người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
Hà Nội hiện đại hóa loa phường

Hà Nội hiện đại hóa loa phường

(PNTĐ) -Hà Nội hiện đang có 579 đài truyền thanh cơ sở (loa phường ở cấp xã, phường) đang hoạt động thường xuyên. Và, theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được ban hành ngày 21/7/2022, đến năm 2025, 100% xã, phường, trị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư.