Tự hào chặng đường 92 năm công tác Tuyên giáo Thủ đô

Tự hào chặng đường 92 năm công tác Tuyên giáo Thủ đô

(PNTĐ) -Trải qua chặng đường 92 năm, công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng phát triển và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, nhiều thế hệ những người làm công tác tuyên giáo của Thủ đô Hà Nội luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.
Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu về phát triển Thủ đô

Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu về phát triển Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 1/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Hà Nội". Lễ phát động được tổ chức trực tuyến với  122 điểm cầu, gần 6 nghìn đại biểu tham dự.