Giữ lấy anh em

Giữ lấy anh em

(PNTĐ) - Thế là đã mấy tháng, tính từ trước Tết, Giang không về nhà. Mặc dù từ chỗ cô làm việc và ở trọ về quê chỉ vài chục cây số. Nhưng Giang không hề muốn trở về.